Poniedziałek, 20 marca 2023.

25 czerwca 2021  r. w naszym LO odbył się tegoroczny finał konkursu na najwybitniejszego ucznia liceum. Konkurs PRIMUS INTER PARES w naszym LO, to jedno z najważniejszych wydarzeń środowiska szkolnego.

Wskazuje oraz nagradza najwybitniejszych uczniów, którzy poza wysoką średnią poszczycić się mogą dodatkowymi osiągnięciami w murach swej szkoły lub poza nią. Są to m.in. działalność społeczna i naukowa, pomoc niesiona rówieśnikom, uznanie grupy, duży poziom empatii, wnioski racjonalizatorskie, działalność w organizacjach pozaszkolnych, bardzo aktywny udział dydaktyczny w wymianach zagranicznych i in. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas naszego LO. Organizatorem Konkursu w środowisku szkolnym jest Kapituła PRIMUS INTER PARES, w składzie: dyrektor szkoły pani Hanna Babikowska, wicedyrektor szkoły pani Małgorzata Janowska, przedstawiciel nauczycieli uczących przedmioty maturalne pani Teresa Zwolińska, przedstawiciel nauczycieli uczących dwujęzycznie pani Anna Gorczyńska i opiekunowie samorządu uczniowskiego  pani Monika Kwatek i pan Franciszek Malczewski. Swoich kandydatów corocznie do końca maja mogą zgłaszać wszystkie środowiska naszej szkoły. Kapituła wybiera w głosowaniu zwykłą większością głosów kandydata posiadającego największe osiągnięcia edukacyjne i równocześnie społeczne. Tytuł przyznaje się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w czerwcu. Laureaci konkursu wpisywani są do księgi zwycięzców konkursu w danym roku szkolnym.

Najwybitniejszą uczennicą naszego LO

w roku szkolnym 2020/21

została tegoroczna absolwentka klasy III D

o profilu  matematyczno-fizycznym:

 

Patrycja Pobuta

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Primus Inter Pares