Środa, 27 września 2023.

We wtorek 19 X i w piątek 20 X w klasach trzecich ponadgimnazjalnych oraz w klasach drugich dwujęzycznych 2C i 2D odbyły się warsztaty na temat perspektywy realizacji studiów wyższych w Wielkiej Brytanii (StudyinUK). Zajęcia koordynowane przez p. Sandrę oraz p. Karolinę prowadzone były w języku angielskim, a uczniowie szukali odpowiedzi m.in. na pytania:

What should we consider while choosing a university in the UK?
How to choose a University?
How to apply?

Warsztaty, jako element doradztwa zawodowego, umożliwiły uczniom zdobycie wielu informacji na temat studiowania za granicą oraz wymagań,  jakie należny spełnić w procesie aplikacyjnym.

How to choose a University?