Niedziela, 03 lipca 2022.

Od 10 października 2021 nasi uczniowie z klas biologiczno – chemicznych uczestniczą w cyklicznych zajęciach laboratoryjnych z chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (w ramach współpracy formalnej z Wydziałem). 

Blok zajęć przeznaczony jest dla uczniów realizujących program z rozszerzoną chemią. Realizujemy zajęcia, z uwzględnieniem wszelkich obostrzeń/ograniczeń pandemicznych oraz z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.

 Każdy warsztat trwa 5 godzin. Z czego jedna godzina lekcyjna stanowi lekcję wprowadzającą (teoretyczne podstawy danego tematu), natomiast w czasie pozostałych 4 godzin lekcyjnych młodzież samodzielnie wykonuje w laboratorium na Wydziale Chemicznym PW szereg doświadczeń chemicznych według skryptu opracowanego przez PW.

Dojazd autokarowy i udział w laboratoriach jest dla uczniów bezpłatny.

Bloki tematyczne to:

  1. Określanie odczynu roztworów, hydroliza i strącanie osadów

  2. Wyznaczanie pH, stała i stopień dysocjacji roztworów, bufory.

  3. Miareczkowanie potencjometryczne i konduktometryczne.

  4. Reakcje redoks i ich zastosowanie w ogniwach galwanicznych. Analiza jakościowa związków nieorganicznych.

 

Zobacz galerię zdjęć

 

Zajęcia laboratoryjne na Politechce Warszawskiej dla naszych uczniów