Sobota, 25 czerwca 2022.

 

30 listopada oddziały dwujęzyczne z klas 3D i 2C realizowały zajęcia w Zamku Królewskim w Warszawie, korzystając z warsztatów prowadzonych w języku angielskim.

Młodzież podziwiała też odrestaurowane wnętrza pałacu a także galerie obrazów. Szczególne wrażenie wywarły na niej obrazy Canaletta, na których rozpoznali  znane im już miejsca w Warszawie, a także obrazy Rembrandta, których zdjęcia rentgenowskie pokazały jakie tajemnice kryją się we wnętrzu jednego z obrazów Dziewczyna w ramie obrazu.

W pokojach Matejkowskich analizowano między innymi, wielkie obrazy Jana Matejki: Konstytucja 3 maja 1791 rokuKazanie Skargi, Stefan Batory pod Pskowem i Rejtan – upadek Polski. 

Dzięki takiej lekcji wykorzystano w praktyczny sposób  znajomość języka angielskiego oraz wzbogacono wiedzę leksykalną i kulturową u uczniów.

 

A VISIT TO THE KING