Sobota, 22 stycznia 2022.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za olbrzymie zaangażowanie i liczny udział w tegorocznej akcji „Razem na Święta”!

„Razem na Święta”