Niedziela, 10 grudnia 2023.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za olbrzymie zaangażowanie i liczny udział w tegorocznej akcji „Razem na Święta”!

„Razem na Święta”