Środa, 27 września 2023.

W drugim półroczu tego roku szkolnego zapraszamy naszych uczniów do udziału w kolejnych przedsięwzięciach w ramach projektów Erasmus+. Będą one prowadzone przez dr hab. Małgorzatę Witkowską – Zimny z Zakładu Anatomii Człowieka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszystkie zajęcia zostaną realizowane w formie wykładowo – warsztatowej.

Najbliższe zajęcia to:

·         2.03 – spotkanie i realizacja działań projektowych we współpracy z panem Zdzisławem Brzezińskim, członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w ramach zagadnień zawartych w Climate Change,

·         9.03 – warsztaty naukowe: „ Naukowiec czyli Kto?”,

·         23.03 – warsztaty w szerokim aspekcie serca,

·         30.03 – warsztaty dotyczące płynnej tkanki, jaką jest krew,

·         20.04 lub 27.04 – zajęcia warsztatowe w zakresie grup krwi,

·         18.05 – „Po co biologowi/medykowi jest potrzebna znajomość fizyki?”

 

Dodatkowo zapraszamy na:

·         spotkania realizujące projekt Climate Change,

·         wycieczki terenowe,

·         wyjazd projektowy naszej młodzieży do Holandii.

Serdecznie zapraszamy!

https://ecosystemsopenscienceschooling.blogspot.com/

https://climatechangeeducationerasmusplus.blogspot.com/

Najbliższe realizacje w projektach Erasmus+