Niedziela, 10 grudnia 2023.

 

 

          

„Norweski przepis na nauki doświadczalne”

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna działająca przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie zakończyła weryfikację zgłoszeń przesłanych przez nauczycieli za pośrednictwem formularza elektronicznego. Ogółem spośród 37 zgłoszeń kryteria uczestnictwa spełniło 31 osób – w związku z tym, że limit miejsc w otwartej rekrutacji wynosił 26, pięć osób znalazło się na liście rezerwowej (decydowała kolejność zgłoszeń). Listę uczestników uzupełnia grupa nauczycieli z naszego liceum.

Zgłoszenia nadesłali nauczyciele z liceów w całym kraju – od Suwałk po Bielsko-Białą, zdecydowana większość reprezentowanych szkół to podmioty, które uruchomiły program IB w ostatnich 2 latach lub przygotowujące się dopiero do uruchomienia programu Matury Międzynarodowej. Z myślą o takich właśnie szkołach powstał nasz projekt, który stanowi doskonałą okazję do zdobycia wiedzy i transferu doświadczeń od nauczycieli i szkół z długim stażem w programie IB z Norwegii i Polski.

Wszystkie osoby, które przesłały zgłoszenia za pośrednictwem formularza, w dniu 7 lutego 2022 r. otrzymają indywidualną informację o wyniku rekrutacji na adresy e-mail podane w formularzach. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie poprosimy również o przesłanie kilku dodatkowych informacji, które pozwolą trenerom ze szkół w Lillestrøm i Lublinie przygotować szczegółowy program szkolenia zgodnie z potrzebami jego uczestników oraz pomogą nam zadbać o odpowiednią organizację przebiegu szkolenia.

Wszystkim zainteresowanym udziałem w projekcie serdecznie dziękujemy!
Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
oraz budżetu państwa w ramach Programu Edukacja.

 

                            

 

Zakończono rekrutację do projektu