Sobota, 25 czerwca 2022.

23 marca, uczniowie zaangażowani w projekt Ecosystems – Erasmus + uczestniczyli w pierwszym z cyklu zaplanowanych na drugie półrocze warsztatów. Spotkanie poprowadziła pani dr hab. Małgorzata Witkowska – Zimny z Zakładu Anatomii Człowieka Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

Spotkanie zatytułowane: „Naukowiec czyli kto?” poświęcone było odkrywaniu tajników pracy naukowej, którą mogą podjąć młodzi ludzie po zakończeniu studiów. Zobaczyliśmy jak wygląda praca magisterska i doktorska, jak może wyglądać ścieżka kariery naukowca, a także jak rozmaite mogą być zagadnienia podejmowane podczas tych badań. Ciekawym wątkiem były kulisy naukowego oszustwa – nieuprawnionych wniosków opisanych w piśmie The Lancet w 1998 roku. Sugerowano w nim związek pomiędzy skojarzoną szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) a autyzmem.

Przed nami kolejne spotkania, które poświęcone będą układowi krążenia. Zajęcia są wspierane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki.

Zajęcia z dr hab. Małgorzatą Witkowską z WUM