Niedziela, 10 grudnia 2023.

5 kwietnia 2022 r. gościliśmy w naszym Liceum zaproszonych gości z Norwegii, z którymi wspólnie realizujemy międzynarodowe wydarzenie naukowe. W spotkaniu uczestniczyła Pani Maria Makowska Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa, Pani Hanna Babikowska Dyrektor naszego LO i Pani Katarzyna Bolesta – Siwek koordynator IB w naszej szkole. Po krótkim poczęstunku, zaprezentowaliśmy naszym przyjaciołom z Norwegii piękny budynek naszego LO.

Po spotkaniu nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z naszego Liceum, trenerzy z Norwegii oraz koordynator IB w naszej szkole udali się do Lublina. W  dniach 6 – 8 kwietnia nasze LO jest organizatorem konferencji międzynarodowej dla nauczycieli z terenu całej Polski realizujących maturę międzynarodową. W ramach inicjatywy odbędzie się szereg spotkań, warsztatów i wymiany doświadczeń z nauczycielami IB z terenu całej Polski.  Podczas  wydarzenia organizujemy szkolenia dla nauczycieli przedmiotów doświadczalnych w programie IB, prowadzone przez trenerów z Norwegii (reprezentujących Lillestrøm videregående skole). Konferencję organizujemy na terenie zaprzyjaźnionej szkoły IB, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie. Głównym celem konferencji jest zdobywanie kompetencji i doświadczeń do pracy w klasach IB oraz budowanie potencjału społecznego edukatorów Systemu Matury Międzynarodowej dla nauczycieli z naszej szkoły.

    Bezpośrednio po szkoleniu chcemy pokazać gościom z Norwegii naszą stolicę. Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia, przejazdy, pobyt w hotelach, wyżywienie, wszystko zostanie zrealizowane ze środków projektu.

   Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Stanisława Stonia Dyrektora, Pani Moniki Trznadel koordynatora IB oraz nauczycieli przedmiotów eksperymentalnych w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie. Dyrekcja I LO wraz z koordynatorem IB  w Lublinie udostępnili zaproszonej społeczności aulę, sale dydaktyczne i trenerów współtworzących panel szkoleniowy.

Jeszcze raz dziękujemy za udział w organizacji i budowaniu wielkiej rodziny IB dla naszej szkoły, wszystkim  którzy przyczynili się do sukcesu wydarzenia.

.

Nasze LO organizatorem konferencji międzynarodowej