Niedziela, 29 stycznia 2023.

Wkrótce rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych. Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, od 16 maja uczniowie klas ósmych szkół podstawowych rozpoczynają pierwszy etap rekrutacji aplikując o przyjęcie do wybranych przez siebie szkół średnich. Rokrocznie organizujemy dni otwarte dla kandydatów do Liceum. W tym roku naszą szkołę odwiedziła imponująca ponad 1000-osobowa grupa uczniów klas ósmych i ich rodziców.
Uczniowie szkół podstawowych ich rodzice zostali przywitani przez panią Dyrektor, Hannę Babikowską w hali sportowej naszego Liceum. Po sesji pytań od rodziców kandydatów i odpowiedziach na nie, pani Dyrektor przedstawiła gościom pełną ofertę edukacyjną naszej szkoły – profile klas, zajęcia dodatkowe, darmowe zajęcia dodatkowe finansowane z projektów unijnych, współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami, projekty międzynarodowe oraz zajęcia na uczelniach wyższych, w których mogą uczestniczyć nasi uczniowie. Na mocy umów podpisanych z uczelniami, nasi uczniowie korzystają z zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych Uczelni, szczególnie klasy patronackie: matematyczno-fizyczna i biologiczno-chemiczna.
Następną przygotowaną dla gości atrakcją były pokazy aktorskie z udziałem naszej społeczności, doświadczenia chemiczne, fizyczne i biologiczne przygotowane przez naszych uczniów realizujących rozszerzony program biologii, chemii i fizyki. Ósmoklasiści chętnie oglądali i uczestniczyli w eksperymentach, rozmawiali też z autorami doświadczeń.

Środowe spotkanie z uczniami i ich rodzicami pozwoliło kandydatom do naszego liceum nie tylko zapoznać się z imponującą ofertą edukacyjną naszej szkoły dla klas pierwszych, ale także uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania, zwiedzić nowoczesny budynek szkoły oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami naszego Liceum.

Na szczególną uwagę zasługuje oferta naszej szkoły w zakresie realizacji oddziałów międzynarodowych i klasy IB.

Serdecznie zapraszamy tegorocznych absolwentów klas ósmych do wszystkich klas pierwszych  naszego LO!

Dzień otwarty w naszym LO