Piątek, 29 września 2023.

W końcu kwietnia i na początku maja odbyły się w naszej szkole kolejne warsztaty realizowane w ramach projektu Ecosystems Erasmus +, prowadzone przez pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwsze z nich poświęcone były zagadnieniom związanym z serologią – dziedziną immunologii, zajmującą się interakcjami pomiędzy antygenami i przeciwciałami. Mieliśmy okazję zbadać 4 próbki krwi  ze stacji krwiodawstwa i oznaczyć ich grupę. Prowadzący spotkanie dr Paweł Kowalczyk dzielił się z nami swą ogromną wiedzą, z różnych dziedzin  i wieloma ciekawostkami z historii medycyny. Spotkanie było tak bogate w treść, że trudno było je zakończyć o czasie. Umówiliśmy się więc na kontynuację w przyszłym roku.

Drugie spotkanie poświęcone było amebom wolnożyjącym. Prowadziła je dr Edyta Hendiger, która podzieliła się z nami obserwacjami ze swoich badań. Poznaliśmy 3 rodzaje ameb, które wywołują choroby wśród ludzi. Mogliśmy obejrzeć je zarówno w prezentacji jak i pod mikroskopem. Spotkanie znacznie poszerzyło naszą wiedzę o tych niewielkich i wszechobecnych Protistach. Warto dodać, że cykl naszych zajęć jest wspierany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Kolejne warsztaty z WUM