Niedziela, 29 stycznia 2023.

Matura 2022. Egzaminy maturalne w naszym liceum przeprowadzane są od 4 do 23 maja. Tegoroczni absolwenci obowiązkowo zdają egzamin z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz mogą podejść do wybranego przedmiotu rozszerzonego. W ten sposób Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdzi stan wiedzy uczniów, ale nie tylko. Egzamin maturalny zastępuje dawne egzaminy wstępne na studia. W tym roku z uwagi na okoliczności wywołane ubiegłoroczną epidemią absolwenci zwolnieni są z egzaminów ustnych.
Każdego dnia przeprowadzane są dwie pisemne sesje egzaminacyjne: pierwsza  o godz. 9:00 i druga o 14:00. Ostatniego dnia nasi absolwenci będą zdawali egzaminy maturalne z różnych przedmiotów w języku angielskim.

W   dniach 6 – 23 maja na egzaminy maturalne wchodzimy wejściem A (od strony poczty)Życzymy Państwu zdrowia na ten niezwykły czas i wysokich wyników na egzaminie.

Powodzenia!

Pamiętajmy, na egzamin zabieramy ze sobą:

 

 

 

 

Egzaminy dojrzałości