Niedziela, 28 maja 2023.

Serdecznie zapraszamy tegorocznych Ósmoklasistów do udziału w rekrutacji – w dniach od 16 maja 2022 r.  do 20 czerwca 2022 r.  (kandydaci do oddziałów dwujęzycznych od 16 maja 2022 r.  do 30 maja 2022 r.  do godz. 15.00):

a) składanie podania odbywa się wyłącznie w formie papierowej,

b) dokument składamy w budynku szkoły, w godzinach 8.00 – 15.30,

c) w pierwszym i drugim etapie składamy tylko podanie i dokumenty, na podstawie których można uzyskać punkty rekrutacyjne,

d) złożenie podania z zaznaczonym oddziałem dwujęzycznym jest jednoznaczne z deklaracją podejścia do egzaminu z kompetencji językowych,

e) kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogą uczestniczyć w egzaminie kompetencji językowych w dniu 8 VI 2022 r. dołączają do podania usprawiedliwienie wraz z informacją o podejściu do egzaminu w dniu 27 VI 2022 r.

f) LO im. A. Mickiewicza w Piastowie przeprowadza własne egzaminy kompetencji językowych i nie uwzględnia wyniku ze szkół warszawskich w tym zakresie,

g) w pierwszym etapie do podania nie dołączmy żadnych dokumentów, które nie są związane z punktacją (zdjęć, opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznych, świadectw zdrowia itp.),

h) ww. dokumenty dołączmy w trzecim etapie rekrutacji z oryginałami świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminu ósmoklasisty.

 

Życzymy Wam powodzenia w rekrutacji do naszego LO!

Rekrutacja 2022 r.