Sobota, 25 czerwca 2022.

Przypominamy naszym uczniom i  rodzicom, że  w szkole realizowane są cotygodniowe zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne. Warsztaty prowadzi wybitny matematyk  dr hab. Michał Szurek z Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas zajęć uczniowie w sposób innowacyjny realizują treści doskonalące myślenie strategiczne, planowanie i analizę matematyczną.

Pan Profesor może poszczycić się niezwykłym dorobkiem. Jego główna specjalność naukowa to geometria algebraiczna.

Zajęcia są bezpłatne dla naszych uczniów. Najbliższe spotkanie: 19 V 2022 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Źródło: https://edukacjananowo.pl/author/michal-szurek/

Zajęcia dla zdolnych matematyków