Niedziela, 10 grudnia 2023.

 

 

 

  • Wyniki egzaminu kompetencji językowych będą umieszczone w budynku szkoły  w dniu 13 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00.

  • Na tablicy informacyjnej nastąpi podanie do wiadomości alfabetycznej listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu.

  • Kandydaci, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku z egzaminu kompetencji językowych, automatycznie uczestniczą w dalszej rekrutacji do klas niedwujęzycznych zgodnie z zadeklarowanym drugim wyborem klasy.

  • W sytuacji, kiedy kandydat zdeklarował tylko klasy dwujęzyczne, może złożyć nowy wniosek lub zmienić dotychczasowy wniosek o przyjęcie (w terminie od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. ).

  • Kandydat, który chce uczestniczyć w rekrutacji do klasy dwujęzycznej (a nie wyrażał takiej woli w pierwszym terminie), może w dniu 24 czerwca 2022 r. złożyć wniosek do takiej klasy, przystępując równocześnie do egzaminu kompetencji językowych w dniu 27 VI 2022 r. o godzinie 9.00.

  • Uwaga! 27 czerwca 2022 r. jest ostatnim terminem egzaminu kompetencji językowych i zamyka rekrutację do klas dwujęzycznych!

 

Egzamin do klas dwujęzycznych – wyniki

Komentarze 2 thoughts on “Egzamin do klas dwujęzycznych – wyniki

Komentowanie wyłączone