Niedziela, 29 stycznia 2023.

Podczas dzisiejszego DNIA NAUKI wszyscy uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z wykładowcami naszych zaprzyjaźnionych Uczelni. Państwo wykładowcy z Wydziałów, które realizują formalnie współpracę z naszą szkołą spotkali się  na warsztatach z naszymi licealistami. Wśród wykładowców byli m. in.:

  • dr inż. Andrzej Chmielnik – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,

  • mgr Michał Winczek – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

  • dr inż. Janusz Urbański – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

  • dr inż. Dariusz Jaruga – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,

  • dr Joanna Klonowska prorektor  Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,

  • przedstawiciele  Koła Naukowego Biologów Terenowych Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

  • mgr Katarzyna Misiołek z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Po zajęciach naukowych wszyscy spotkaliśmy się na pikniku z kiełbaskami z grilla i uczestniczyliśmy w tzw. „rozmowach kuluarowych” z zaproszonymi gośćmi.

 

Drodzy Wykładowcy, drodzy Uczniowie – byliście wspaniali!

Serdecznie dziękujemy!

 

Nauka i relaks w jednym.