Poniedziałek, 30 stycznia 2023.

24 czerwca 2022  r. w naszym LO odbył się tegoroczny finał konkursu na najwybitniejszego ucznia liceum. Konkurs PRIMUS INTER PARES w naszym LO, to jedno z najważniejszych wydarzeń środowiska szkolnego.

Wskazuje oraz nagradza najwybitniejszych uczniów, którzy poza wysoką średnią poszczycić się mogą dodatkowymi osiągnięciami w murach swej szkoły lub poza nią. Są to m.in. działalność społeczna i naukowa, pomoc niesiona rówieśnikom, uznanie grupy, duży poziom empatii, wnioski racjonalizatorskie, działalność w organizacjach pozaszkolnych, bardzo aktywny udział dydaktyczny w wymianach zagranicznych i in. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas naszego LO. Organizatorem Konkursu w środowisku szkolnym jest Kapituła PRIMUS INTER PARES, w składzie: dyrektor szkoły pani Hanna Babikowska, wicedyrektor szkoły pani Małgorzata Janowska, przedstawiciel nauczycieli uczących przedmioty maturalne, przedstawiciel nauczycieli uczących dwujęzycznie i opiekunowie samorządu uczniowskiego  pani Monika Kwatek i pan Franciszek Malczewski. Swoich kandydatów corocznie do końca maja mogą zgłaszać wszystkie środowiska naszej szkoły. Kapituła wybiera w głosowaniu zwykłą większością głosów kandydata posiadającego największe osiągnięcia edukacyjne i równocześnie społeczne. Tytuł przyznaje się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w czerwcu. Laureaci konkursu wpisywani są do księgi zwycięzców konkursu w danym roku szkolnym.

Tytuł

PRIMUS INTER PARES

w roku szkolnym 2021/22

otrzymał tegoroczny uczeń klasy III Dg

o profilu  matematyczno-fizycznym:

Karol Orzechowski

Serdecznie gratulujemy!

 

Primus Inter Pares 2022