Niedziela, 10 grudnia 2023.

24 czerwca nasza społeczność w sposób szczególny uczciła uzyskanie pozwoleń na realizację programu matury międzynarodowej IB. Uroczystości realizowanej w tym czasie podczas zakończenia roku szkolnego w naszym LO towarzyszyła też szczególna oprawa.

Podczas akademii gościliśmy m. in.:

 • Pana Grzegorza Szuplewskiego – Burmistrza Miasta Piastowa ( absolwenta naszego LO)

 • Panią Marię Makowską – Zastępcę Burmistrza Miasta Piastowa

 • Panią Katarzynę Wąsińską – Jano – dyrektora Centrum Usług Oświatowych w Piastowie

 • Panią Hannę Babikowską – dyrektora naszego LO

 • Pana profesora dr hab. Jerzego Romanowskiego – Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Panią dr Martę Poćwierz – Prodziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

 • Panią dr Joannę Klonowską – Prorektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 • Panią prof. dr hab. inż. Annę Baryłę – Prodziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Panią Anetę Czyż-Pachołek – Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Piastowie ( absolwentkę naszego LO)

 • Panią Monikę Kwatek – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piastowie ( absolwentkę naszego LO)

 • Pana  Tadeusza Wojewódzkiego – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Piastowie

 • Panią  Joannę Szczukę – Dyrektora Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie

 • Panią  Honoratę Wróblewską  – Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Piastowie  

 • Pana Adama Olczaka  – właściciela PRACOWNI  CUKIERNICZEJ OLCZAK I SYN

 • Pana Jakuba Sara – Prezesa EWROS sp. z o.o.

 • Panią Katarzynę Bolestę – Siwek – koordynatora IB w naszym LO

 • Panią  Małgorzatę Janowską – wicedyrektora LO

 • Panią Annę Sobczak – wieloletniego dyrektora naszego LO

 • Panią Lucynę Głowacką – wieloletniego nauczyciela geografii w naszym LO

 • Panią Elżbietę Zakrzewską – wieloletniego nauczyciela matematyki w naszym LO

 • Przedstawicieli absolwentów naszego LO

 • Uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców

Uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie Pani dyrektor przywitała zebranych: zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców, pozostałych pracowników szkoły oraz uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.

 

 

W początkowej części spotkania głos zabrali kolejno nasi dostojni goście:

 • Pan Grzegorz Szuplewski – Burmistrz  Miasta Piastowa,

 • Pan profesor dr hab. Jerzy Romanowski – Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

 • Pani dr Joanna Klonowska – Prorektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,

 • Pan Zbigniew Pytlakowski – w imieniu Rady Rodziców naszej szkoły.

Podczas apelu uhonorowano wyróżniających się uczniów.

Wyróżnionych uczniów nagradzali: dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie pani Hanna Babikowska i wychowawcy.

 1. Nagroda Prezesa Rady Ministrów (nominacja):  Magdalena Sławińska kl. IIc

 2. Nagroda Burmistrza Miasta Piastowa (nominacja):  Kacper Tomczyk kl. IIIdp i  Zofia Krawczyk kl. IIc

 3. Nagrody finansowe  Dyrektora LO:

 1. Dominik Marczak kl. IIIdp

 2. Maria Mazurek  kl. Ic

 3. Magdalena Sławińska kl. IIc

 4. Wojciech Sawicki kl. Ic

 5. Alicja Skalska kl. IIIcg

 6. Wiktoria Piechowiak kl. IId

 7. Patrycja Rucińska kl. IIc

 8. Katarzyna Jaruga kl. IIa

 9. Marta Janowska kl. IIIcg

 10. Daniel Majerski kl. IIIcg

 11. Zbigniew Sajnaga kl. IIa

 12.   Jakub Biedrzycki kl. IIIdp

4. Nagrody rzeczowe za bardzo dobre wyniki w nauce:

1b Kamil Bednarczyk, Jan Mali

1c Maria Mazurek, Wojciech Sawicki

1d Paweł Pytlakowski, Franciszek Draganek

2a Zuzanna Kurkowska, Katarzyna Jaruga, Zbigniew Sajnaga

2b Konrad Gabriel, Stanisław Kornacki

2c Sławińska Magdalena, Rucińska Patrycja, Krawczyk Zosia

3a Natalia Walicka

3d Kacper Tomczyk, Dominik Marczak, Jakub Biedrzycki, Piotr Jakimiuk

3ep  Zuzanna Pyzel

Nagrody za najwyższe wyniki w konkursach pozaszkolnych :

ANGIELSKI:

Aleksander Poterek, Tymon Dolaniecki, Antoni Swoboda, Marta Tokarz

Zofia Krawczyk, Gajda, Martyna Gryga

NIEMIECKI:

Zosia Krawczyk

FIZYKA:

Kacper Tomczyk

Piotr Jakimiuk

Nagrody za wybitne wyniki sportowe:

 • Nagrody sportowe Dyrektora LO

Zuzanna Bator

Amelia Przybył 

Adam Olędzki

Franciszek Draganek

 • Nagrody rzeczowe Dyrektora LO

Oliwia Piechowiak

Natalia Górska

Marta Paduch

Zuzanna Chmielewska

Gabriela Osuchowska

Mateusz Kieszkowski

Piotr Trojanowski

Adam Waczyński

Filip Bućko

Jakub Krużmanowski

Miłosz Kubień

Krzysztof Komorowski

 W imieniu młodzieży podziękował przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Tobiasz Korzybski. W tym miejscu chcielibyśmy złożyć podziękowania rodzicom za współpracę, za wsparcie szkoły w jej działaniach i za to, że oddając młodzież pod nasze skrzydła obdarzyli szkołę tak wielkim zaufaniem. Dziękujemy wychowawcom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły za ich zaangażowanie w proces dydaktyczno-wychowawczy, za ich troskę i tworzenie wspaniałej atmosfery pracy na zajęciach lekcyjnych i korytarzach szkolnych. Dziękujemy także za wspaniałą atmosferę, wyjątkowy klimat, za działalność charytatywną, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka.

 

Ważnym elementem uroczystości było zaprezentowanie przez naszych uczniów części artystycznej a w nim szczególnie pokazu umiejętności klas humanistycznych pod przewodnictwem Pani Jolanty Gąsiewskiej i Pani Katarzyny Trendak.

Uczniowie przygotowali scenki  i nagrali filmy promujące twórczość A. Mickiewicza i Williama Szekspira. Na szczególne wyróżnienie zasługują również: występ wokalny Antoniny Białek z klasy 1d z piosenką z musicalu Metro, Kacpra Tomczyka z koncertem na wiolonczeli oraz koncert na klarnecie Zbigniewa Sajnagi z akompaniamentem Pana Mateusza Mularczyka.

Część artystyczną kilkakrotnie uatrakcyjniał występ naszych cheerleader’s z zespołu prowadzonego przez  pana profesora Roberta Nadolnego.

W kolejnym punkcie uroczystości kontekst i zalety funkcjonowania nowego programu IB w naszej szkole przedstawiła Pani dyrektor Katarzyna – Bolesta Siwek. Pani dyrektor zaprezentowała też exposè z występu przedstawiciela IB.

Życzymy wszystkim, aby rozpoczęte wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń oraz udanego i bezpiecznego wypoczynku. Wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi. Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, gotowi do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych zadań.

Udanych wakacji i wielu wspaniałych przeżyć!

Zobacz galerię

 

Święto IB w naszym LO