Niedziela, 10 grudnia 2023.

Nasza szkoła z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego miała przyjemność udać się w długą podróż  „zagraniczną”.

Jeden z październikowych tygodni był w naszej szkole tygodniem międzynarodowym.

W ramach obchodów każda klasa wylosowała kraj, któremu miała poświęcić plakat.

Mieliśmy również dzień potraw międzynarodowych oraz dzień stroju charakterystycznego dla danego kraju, z wykorzystaniem barw ojczystych wylosowanego państwa.

Uczniom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału oraz ogromne zaangażowanie w tę akcję Samorządu.

Ogromne gratulacje!

dla klas:

1B

2D

4D

które wyróżniły się w swoich działaniach w ramach obchodzonego tygodnia.

Kolejna inicjatywa SU