Piątek, 29 września 2023.

Nasi uczniowie realizują działania projektowe w zaprzyjaźnionej szkole IB w Almhult. Podczas pobytu zdobywamy liczne doświadczenia i doskonalimy znajomość języka angielskiego. Spotkania w Szwecji to poznawanie Skandynawii, budowanie nowych przyjaźni europejskich, ale też korzystanie z dorobku międzynarodowego IB szkoły partnerskiej. Wszystkie wyjazdy poprzedzamy warsztatami przygotowawczymi z autorytetami z dziedzin spójnych z realizowanymi projektami. Przed nami kolejny wyjazd  edukacyjny w listopadzie.


październik – spotkanie w Almhult


21.10.2022 – Konwersacje w języku angielskim


12/19.10.2022 – Programowanie 3d w Fusion360

Warsztaty z design 3d za nami. Zajęcia online prowadzili: Krystyna Kolendo i Paweł Humel, nauczyciele informatyki z Gdańska. Przygotowywaliśmy się do tworzenia mebli IKEA. Projektowaliśmy, wymiarowaliśmy, dziurawiliśmy i sprawdzaliśmy inne możliwości programu Fusion360. Podstawy projektowania już mamy.


17.10.2022 – Glottodydaktyka


29.09.2022Warsztaty o Szwecji

Zajęcia przygotowawcze z historii, geografii i języka szwedzkiego dla grupy 2 były prowadzone przez skandynawistę, absolwenta Instytutu Lingwistyki UW pana Jana Marszlaka.


23.09.2022 – Konwersacje po angielsku

Czujemy, że jesteśmy gotowi do wyjazdu do Szwecji. Podczas 8 godzin konwersacji z j. angielskiego rozgadaliśmy się na tyle żeby bez problemu porozumiewać się tym językiem z naszymi nowymi znajomymi ze Szwecji. Zajęcia przybliżył nam różne aspekty życia w Szwecji a dzięki różnym formom aktywności mieliśmy też okazję poznać się jako grupa. Sweden, we are coming!


13.09.2022 – Kalkulatory graficzne jako narzędzie przyszłości w szkołach

Kalkulatory graficzne jako narzędzie przyszłości w szkołach Jednymi z najważniejszych narzędzi, które wspomagają praktyczną naukę przedmiotów w szkołach z programem matury międzynarodowej (IB) są kalkulatory graficzne (GDC).Nauka w szkole to nie tylko opanowanie pojęć i zasad, lecz także rozwijanie myślenia logicznego, krytycznego i kreatywne rozwiązywanie zadań. Niezależnie od tego, czy interesuje nas rozszerzenie w zakresie fizyki, chemii, biologii, czy matematyki, ważne jest, aby upewnić się, że potrafimy korzystać z funkcji kalkulatora graficznego. We wtorek 13 września odbyły się kolejne warsztaty przygotowawcze w naszym projekcie unijnym zatytułowanym „Most nad Bałtykiem”, („Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego). „Praktyczne zastosowanie kalkulatorów graficznych w szkole” to temat następnego bloku zajęć dla naszych uczniów, prowadzonego przez Pana prof. Michała Szurka, wybitnego matematyka, laureata nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Samuela Dicksteina, autora takich publikacji jak „Opowieści matematyczne”, czy „Matematyka dla humanistów”. Zapraszamy do galerii zdjęć!


12.09.2022 – Spotkanie on-line

12 września, na platformie TEAMS, odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli polsko-szwedzkich biorących udział w unijnym projekcie Most nad Bałtykiem. Spotkanie miało na celu organizację najbliższego wyjazdu z grupą 17 uczniów do partnerskiej szkoły IB w Almhult, który odbędzie się jeszcze we wrześniu.

Nie możemy się doczekać! Link do prezentacji: https://prezi.com/view/XKV85RibLpEWJCy9ueIf/


09.09.2022 – Wielkie twierdzenie Fermata, czarne dziury i migracja bocianów – co łączy te tematy?

9 września,w godzinach popołudniowych, odbyły się kolejne działania w ramach I mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu pn. „Most nad Bałtykiem”, realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem bloku zajęć, prowadzonego przez Pana dr hab. Marka Piotrowskiego (profesora ChAT w Warszawie, członka Zespołu Pedagogiki Medialnej, KNP Polskiej Akademii Nauk), była specyfika i formy egzaminowania właściwe dla Matury Międzynarodowej.

Uczniowie, po wypełnieniu ankiet, omawiali swoje spostrzeżenia, m.in. dotyczące kreowania zdolności w szkołach IB. Podczas wspólnej wymiany myśli próbowaliśmy odpowiedzieć na różne pytania, w tym na to „Czy wiedza jest pewna, czy nam się wydaje, że wiemy?”. Warsztaty były inspirujące i umożliwiały doskonalenie pracy w grupach oraz myślenie krytyczne.


06.09.2022 – Warsztaty skandynawskie

W pierwszą sobotę września, spotkaliśmy się w szkole z grupą młodzieży szykującą się do pierwszego wyjazdu do zaprzyjaźnionej szkoły IB w Almhult. Pod czujnym okiem eksperta, p. Jana Marszałka, skandynawisty z UW, uczyliśmy się podstaw języka, poznawaliśmy historię, kulturę i obyczaje szwedzkie, a wszystko to w przyjaznej formie- pracując w małych grupkach, czy rywalizując w quizach tematycznych przy pomocy aplikacji Kahoot.

Kolejne zajęcia już w piątek!


02.09.2022 – Nabór zgłoszeń do udziału w II etapie projektu

Drodzy uczniowie i rodzice,

uprzejmie informujemy, że przedsięwzięcie „Most nad Bałtykiem” nabiera tempa – uczniowie zrekrutowani do udziału w I wizycie rozpoczynają w tym tygodniu zajęcia przygotowawcze, zaś już od dzisiaj (02.09) uruchamiamy nabór zgłoszeń do udziału w II wizycie dla uczniów z klas I-III. Tematami przewodnimi ww. wizyty będą: 1) rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzięki projektowaniu przedmiotów użytkowych z wykorzystaniem drukarek 3D oraz 2) stereotypy polsko-szwedzkie – ciekawych zajęć podczas 5-dniowego pobytu będzie jednak znacznie więcej. II wizyta odbędzie się w ostatnich dniach października 2022 r., zaś na zgłoszenia uczniów w wersji papierowej czekamy w sekretariacie szkoły do dnia 9 września 2022 r. Więcej informacji znajdziecie w Regulaminie dostępnym na podstronie przedsięwzięcia (http://www.lopiastow.pl/most-nad-baltykiem/).

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu!

Przedsięwzięcie Most nad Bałtykiem jest realizowane dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


19.08.2022 – Most nad Almhult zbudowany!

Mamy wspaniałą wiadomość, nasz projekt  „Most nad Bałtykiem„ został oficjalnie rozpoczęty!

W dniach 10 – 13 sierpnia podczas wyjazdu do Szwecji, pani Katarzyna Bolesta-Siwek – wicedyrektor naszego LO oraz pani Ilona Kowalczyk – nauczyciel matematyki, uczestniczyły w spotkaniach organizacyjnych i przygotowujących organizację działań projektowych naszej młodzieży.

Pierwszy wyjazd młodzieży odbędzie się już we wrześniu, kolejny w październiku. Przed nami niesamowita przygoda, wiele ciekawych europejskich zajęć i spotkań. Szczególnie interesująco zapowiada się najbliższy rok szkolny 2022/23.


31.05.2022 – Rekrutacja do kolejnego projektu międzynarodowego

Z ogromną przyjemnością zapaszmy uczniów z naszego liceum do udziału w rekrutacji do realizacji pierwszego etapu projektu pt. „Most nad Bałtykiem. Przypominamy, że nasze LO pozyskało finansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na organizację i przeprowadzenie 7-dniowych wizyt uczniowskich w zaprzyjaźnionej szkole średniej Hanagasskolan w Almhult (Szwecja). Szkoła ta od 2017 roku wdraża program Matury Międzynarodowej – będzie to kolejna okazja dla nas, aby nawiązać współpracę ze skandynawską szkołą IB. Dzięki temu budujemy możliwości uczenia się w międzynarodowym środowisku od doświadczonych partnerów.

Przedsięwzięcie „Most nad Bałtykiem” finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu pozakonkursowego FRSE pt. ”Ponadnarodowa mobilność uczniów”, Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Regulamin rekrutacji Karta zgłoszenia Zasady uczestnictwa Oświadczenie uczestnika


1.04.2022 – Kolejny projekt naszego LO

Z przyjemnością informujemy, że nasze liceum pozyskało finansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na organizację i przeprowadzenie dwóch 7-dniowych wizyt uczniowskich w zaprzyjaźnionej szkole średniej Hanagasskolan w Almhult (Szwecja). Szkoła ta od 2017 roku wdraża program Matury Międzynarodowej – będzie to kolejna okazja dla nas, aby nawiązać współpracę ze skandynawską szkołą IB. Dzięki temu budujemy możliwości uczenia się w międzynarodowym środowisku od doświadczonych partnerów.

Motyw przewodni przedsięwzięcia to poszukiwanie tego, co wspólne oraz poszanowanie dla różnorodności. Szczególnie ważnym aspektem będzie też współpraca w środowisku międzynarodowym i szansa na podniesienie umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Nie bez znaczenia jest również fakt, że obie szkoły na różnym etapie wdrażają program Matury Międzynarodowej (IB), spotkania zaplanowane w ramach projektu są zatem również okazją, aby wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami w tej kwestii. Idea IB opiera się na założeniu,  że wszyscy jesteśmy obywatelami świata, zatem powinniśmy rozwijać w sobie wrażliwość na inne kultury, poszerzać horyzonty myślowe i uczyć się patrzeć na problemy i wyzwania z odmiennych punktów widzenia. Założeniem IB jest przygotowanie do mobilności, zarówno geograficznej, fizycznej, jak i mentalnej, kulturowej.

Ogółem w dwóch wizytach weźmie udział 34 uczniów, przyjętych do projektu w oparciu o jasne i transparentne reguły, wraz z nimi 6 nauczycieli z Piastowa będzie miało okazję m.in. poprowadzić zajęcia dla szwedzkiej młodzieży. Projekt będzie realizowany w okresie czerwiec-listopad 2022 r. Obecnie trwają formalne przygotowania do zawarcia umowy i uruchomienia przedsięwzięcia. Więcej szczegółów wkrótce.

Przedsięwzięcie „Most nad Bałtykiem” finansowanejest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu pozakonkursowego FRSE pt. ”Ponadnarodowa mobilność uczniów”, Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nasi uczniowie w zaprzyjaźnionej szkole IB w Almhult.