Piątek, 29 września 2023.
 
3 listopada nasi uczniowie po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Pana Profesora Marka Piotrowskiego, polskiego fizyka i pedagoga, profesora ChAT  oraz byłego dyrektora ORE. Spotkanie odbyło się  w ramach mobilności ponadnarodowej  w przedsięwzięciu pn. „Most nad Bałtykiem”, realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem bloku zajęć, była specyfika i formy egzaminowania właściwe dla Matury Międzynarodowej. Uczniowie, po wypełnieniu ankiet, omawiali swoje spostrzeżenia, m.in. dotyczące kreowania zdolności w szkołach IB. Podczas wspólnej wymiany myśli próbowali odpowiedzieć na różne pytania, w tym na to „Czy wiedza jest pewna, czy nam się wydaje, że wiemy?”. Warsztaty były inspirujące i umożliwiały doskonalenie pracy w grupach oraz myślenie krytyczne.

Zobacz podsumowanie działań

 

Wielkie twierdzenie Fermata, czarne dziury i migracja bocianów – co łączy te tematy?