Niedziela, 10 grudnia 2023.
 

Uczestnicy drugiego wyjazdu do Szwecji mieli okazję odwiedzić Ikea Museum. Uczniowie poznali początki i twórcę projektu. Podzieleni na grupy wgłębiali się w podstawowe pryncypia przedsiębiorstwa.

 

Wizyta w muzeum Ikei.