Piątek, 29 września 2023.

 

 

Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w działaniach profilaktycznych realizowanych w naszym LO przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie.

 

 

Działania podejmowane przez Sekcje Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynikają z założeń krajowych (Ustawy o Inspekcji Sanitarnej, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego Programu Zdrowia), wojewódzkich (Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia, Wojewódzkiego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, Programu Przeciwdziałania Narkomanii), sytuacji epidemiologicznej, społecznej, demograficznej województwa. Ich inicjacją i koordynacją na poziomie Powiatowym zajmują się pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia. Organizują, prowadzą, koordynują i nadzorują działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych(źródło:https://www.gov.pl/web/psse-pruszkow/promocja-zdrowia) .

 

 

Serdecznie dziękujemy pracownikom PSSE w Pruszkowie za cenną lekcję promocji zdrowia!

Galeria zdjęć

Akcja profilaktyczna