Niedziela, 10 grudnia 2023.

Serdecznie dziękujemy Pani Marii Makowskiej Zastępcy Burmistrza Miasta Piastowa oraz Pani Katarzynie Wąsińskiej-Jano Dyrektorowi Centrum Usług Oświatowych w Piastowie za udział w spotkaniu z Kandydatami do naszego Liceum i ich Rodzicami. A w tym dniu działo się wiele…

 

Było spotkanie z Dyrektorem naszego LO, Panią Hanną Babikowską, były spotkania z naszymi Uczniami, były niezwykłe stylizacje naszej dostojnej Kadry Profesorskiej, były też pokazy i prezentacje związane ze specyfiką rozszerzeń, jakie oferujemy klasom pierwszym w następnym roku szkolnym. Opowiadaliśmy, doradzaliśmy, pokazywaliśmy ogromne możliwości naszego LO. Setki Rodziców i jeszcze większa społeczność ósmoklasistów. Dziękujemy naszym Gościom za wizytę w naszej szkole i zapraszamy do udziału w rekrutacji. Wszystkim odwiedzającym życzymy osiągnięcia wysokich wyników na Egzaminach Ósmoklasisty.

 

Chwila wspomnień…

29 marca 2023 w naszym LO