Niedziela, 10 grudnia 2023.

Absolwentów klas ósmych szkół podstawowych szczególnie zapraszamy do klasy architektonicznej. Jest to doskonały kierunek dla przyszłych architektów i projektantów ze zwiększoną liczbą lekcji matematyki oraz języka angielskiego (dwujęzyczność do 8 godzin jęz. angielskiego w tygodniu w podziale na grupy).

Uczniowie realizują w rozszerzeniu: historię lub język polski, z elementami historii sztuki.

Przygotowuje m.in. do podjęcia dalszej nauki na uczelniach:

 • Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, z możliwością nauki w języku angielskim na

  Architecture for Society of Knowledge [ASK] – the Master of Science program in Architecture

 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW np. architektura krajobrazu

*jako wsparcie dla uczniów wybierających ścieżkę kształcenia architekta szkoła złożyła wnioski o dwa granty:
1. w Fundacji BKG „Dzieci Kapitana Nemo”
2. Projekt „Zaprojektuj swoją przyszłość” w Programie Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

W projektach zaplanowano rozwijanie kompetencji matematyczno-informatycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, porozumiewania się w językach obcych, świadomości i ekspresji kulturalnej, umiejętność uczenia się.

Rozwój zainteresowań młodzieży dotyczących architektury i sztuki zrealizujemy poprzez:

 • wycieczki krajoznawczo/architektoniczne „Drewniane Skarby Mazowsza” oraz „Sakralne perły Mazowsza”

 • zajęcia projektowania 3d i obsługi drukarki

 • zakup tabletów graficznych, drukarki 3D

 • lekcje rysunku technicznego odręcznego

 • lekcje rysunku technicznego z wykorzystaniem oprogramowania Autocad

 • koło fotograficzne dla chętnych

 • nawiązanie współpracy z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną

Szczegółowa oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/24

Klasa 1A – Architektoniczna

 • Klasa dwujęzyczna (dwujęzyczność do 8 godzin jęz. angielskiego w tygodniu w podziale na grupy)

 • Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: matematyka, historia lub język polski

 • Zajęcia z plastyki

 • Zajęcia z rysunku prowadzone przez znaną firmę architektoniczną

 • Klasa pod patronatem Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Przygotowanie do podjęcia studiów na następujących kierunkach: architektura, prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, socjologia, psychologia, filozofia, kulturoznawstwo, kierunkach studiów na uczelniach artystycznych itp.

Klasa 1 B – informatyczna

 • Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: informatyka, j. angielski, matematyka

 • Dodatkowe godziny programowania

Przygotowanie do podjęcia studiów na następujących kierunkach: informatyka,  matematyka, telekomunikacja, studia matematyczno-przyrodnicze, automatyka i robotyka, elektrotechnika, mechatronika i inne kierunki politechniczne.

Klasa 1 C – biologiczno-chemiczna (Akademicka UKSW)

 • Dwujęzyczna/bez dwujęzyczności (dwujęzyczność do 8 godzin jęz. angielskiego w tygodniu w podziale na grupy)

 • Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: biologia, chemia, matematyka

 • Zajęcia z języka łacińskiego

 • Klasa pod patronatem Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW

Przygotowanie do podjęcia studiów na następujących kierunkach: medycyna (wydział lekarski, stomatologia, farmacja), geologia, inżynieria środowiska, biotechnologia, biologia, chemia, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, kierunkach studiów na akademiach wychowania fizycznego, akademiach rolniczych itp.

Klasa 1 D – matematyczno-fizyczna (Politechniczna WCh PW)

 • Dwujęzyczna (dwujęzyczność do 8 godzin jęz. angielskiego w tygodniu w podziale na grupy)

 • Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: matematyka, fizyka/geografia*

 • Klasa pod patronatem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Przygotowanie do podjęcia studiów na następujących kierunkach: elektronika i telekomunikacja, matematyka, informatyka, fizyka, studia matematyczno-przyrodnicze, automatyka i robotyka, elektrotechnika, mechatronika, automatyka, robotyka i inne kierunki politechniczne.

(…)* – przedmiot do wyboru, realizacja w grupie min. 15 osób

Klasa 1 E – międzynarodowa

 • Dwujęzyczna

 • Przedmioty realizowane w rozszerzeniu w klasie pierwszej i drugiej: j. angielski, matematyka

 • Dodatkowe dwie godziny j. polskiego w klasie pierwszej i drugiej

 • Dodatkowa godzina historii i geografii

 • W klasie trzeciej i czwartej uczniowie  tego oddziału realizują program matury międzynarodowej IB DP

Program matury międzynarodowej IB DP jest powszechnie znanym i uznawanym programem międzynarodowym skupionym na wszechstronnym rozwoju ucznia zarówno w aspektach: akademickim, jak i społecznym.

Dyplom IB jest honorowany przez wszystkie uczelnie polskie i zagraniczne.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/24