Środa, 27 września 2023.

Uwaga! Nasze Liceum prowadzi własną rekrutację elektroniczną (własną platformę rekrutacyjną), niezależną od rekrutacji do innych szkół.

Od 15 maja 2023 r. Kandydaci do naszego Liceum mogą składać wniosek w formie elektronicznej  https://rekrutacja.lopiastow.pl/

Złożenie wniosku w formie elektronicznej zastępuje złożenie podania w formie papierowej w pierwszym etapie rekrutacji. Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej, pobieramy dokument, drukujemy, podpisujemy i przynosimy do szkoły w drugim etapie rekrutacji  wraz z kopiami świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty.

Zobacz instrukcję 

Rekrutacja elektroniczna do LO w Piastowie