Niedziela, 10 grudnia 2023.

Do sprawdzianu kompetencji językowych muszą przystąpić wszyscy uczniowie zainteresowani podjęciem kształcenia w klasach dwujęzycznych i kasie międzynarodowej!

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w naszym Liceum (zarówno do oddziałów  pierwszego jak i drugiego wyboru) odbędzie się:

  • 5 czerwca 2023 roku o godzinie 13.30 i 15.00 (Podział kandydatów na terminy ogłosimy do 1 czerwca) – termin główny,
  • 26 czerwca 2023 roku o godzinie 9.00 – termin dodatkowy (dla kandydatów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych przez ich rodziców nie mogą przystąpić do egzaminu w terminie głównym).

Na sprawdzian należy zabrać ze sobą:

  • ważną legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość piszącego,
  • 2 długopisy – czarny lub niebieski wkład,
  • dodatkowo można mieć ze sobą małą butelkę wody niegazowanej  i paczkę chusteczek higienicznych.

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z innych szkół nie są uwzględniane  w rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. A. Mickiewicza w Piastowie

Kandydatów zapraszamy do szkoły na 45 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu.

Sprawdzian dla wszystkich kandydatów trwa 60 minut i jest oceniany w skali:  0- 50 punktów.  W dalszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali:

  • co najmniej 35 punktów (70%) w rekrutacji do klasy przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej
  • co najmniej 30 punktów (60%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych

Wynik sprawdzianu przeliczany jest na przedziały punktowe od 0-20 punktów i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

UWAGA!

Uczniowie posiadający zaświadczenie z poradni PP przynoszą w dniu egzaminu oryginał zaświadczenia o dostosowaniach w celu okazania go osobie nadzorującej test kompetencji w danej sali. Osoba nadzorująca zaznacza na teście kompetencji dostosowanie warunków  sprawdzania pracy. Błędy ortograficzne w tych przypadkach nie obniżają punktacji kandydata.

Zaświadczenie z poradni nie uprawnia do wydłużenia czasu pisania testu kompetencji!

Ogłoszenie