Piątek, 29 września 2023.

 

Sprawdzian kompetencji językowych (w  terminie dodatkowym) dla Kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz oddziału międzynarodowego „pre-IB” w naszym Liceum odbędzie się:

  • 26 czerwca 2023 roku o godzinie 9.00 – termin dodatkowy (dla Kandydatów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych przez ich rodziców nie mogą przystąpić do egzaminu w terminie głównym).

Na sprawdzian wchodzimy wejściem A od strony poczty. Rodziców prosimy o parkowanie samochodów na parkingu przy hali sportowej.

Należy zabrać ze sobą:

  • ważną legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość piszącego,

  • 2 długopisy – czarny lub niebieski wkład,

  • dodatkowo można mieć ze sobą małą butelkę wody niegazowanej  i paczkę chusteczek higienicznych.

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z innych szkół  nie są uwzględniane  w rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. A. Mickiewicza w Piastowie.

Kandydatów zapraszamy do szkoły na 30 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu.

Sprawdzian dla wszystkich kandydatów trwa 60 minut !

Wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone w budynku szkoły w dniu 28 czerwca 2023 r. godz. 8.00. Od 3 lipca 2023r. wyniki testu kompetencji do sprawdzenia osobiście w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej (poniedziałek-piątek w godz.8:00-15:00).

UWAGA! Ósmoklasiści posiadający zaświadczenie z poradni PP przynoszą w dniu egzaminu oryginał zaświadczenia o dostosowaniach w celu okazania go osobie nadzorującej test kompetencji w danej sali. Osoba nadzorująca zaznacza na teście kompetencji dostosowanie warunków  sprawdzania pracy. Błędy ortograficzne w tych przypadkach nie obniżają punktacji kandydata.

Zaświadczenie z poradni nie uprawnia do wydłużenia czasu pisania testu kompetencji!

Sprawdzian do klas dwujęzycznych i klasy międzynarodowej