Piątek, 29 września 2023.

Drodzy tegoroczni Absolwenci klas ósmych,

przypominamy Wam, że do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00,  to czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

  • podanie w formie papierowej z podpisami: kandydata, rodziców lub opiekunów prawnych.

Kandydaci składają kopie dokumentów rekrutacyjnych poświadczonych przez szkołę podstawową – za zgodność z oryginałem. W tym czasie możecie też złożyć podanie do naszej szkoły, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, do klas o profilu:

  • matematyczno-informatycznym (1b)

oraz

  • biologiczno-chemicznym (1c)

W przypadku kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do oddziałów dwujęzycznych i/lub międzynarodowego, zapraszamy do zmiany wyboru profilu klasy.

  • Kandydaci, którzy składają wniosek do klas 1b oraz 1c po raz pierwszy mogą dokonać zgłoszenia poprzez system elektroniczny. Wniosek należy również złożyć w formie papierowej w budynku szkoły.

  • Kandydaci, którzy zmieniają dotychczasowy oddział na inny, składają nowy wniosek w formie papierowej w budynku szkoły – zmianę potwierdzamy osobiście za pomocą czytelnego podpisu na podaniu (papierowym lub wydrukowanej wersji elektronicznej).

  • Informacji na temat liczby punktów uzyskanych ze sprawdzianu kompetencji językowych udzielamy podczas składania kopii świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty.

  • Testy kompetencji uczniów udostępniamy do wglądu do 12 lipca w godzinach 9:00-15:00.

Przy rekrutacji elektronicznej oceny ze świadectwa oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty wpisujemy do systemu do dnia 12 lipca 2023r.

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje  dokumenty codziennie (w dni powszednie) do 12 lipca 2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00

Życzymy Wam sukcesów w procesie rekrutacji!

Rekrutacja – II etap