Niedziela, 10 grudnia 2023.

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Szanowni Nauczyciele!

 

11 XI 2023 r. przeżywamy 105 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. 11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach niewoli pod rządami krajów zaborczych – Rosji, Prus i Austrii – odzyskała wolność. 11 listopada 1918 r. nastąpiło przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia rozbrojono niemiecki garnizon w Warszawie. Wkrótce w wyniku pertraktacji Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z ziem całego byłego Królestwa Polskiego. Proces kształtowania się ówczesnej polskiej państwowości był złożony, ale data 11 listopada została wybrana w II Rzeczypospolitej jako pamiątka odzyskania niepodległości.

W takich dniach jak ten głębiej zastanawiamy się nad naszą miłością do ojczyzny, nad patriotyzmem. Wydaje się, że dziś nie mamy możliwości wyrażenia tego, że zależy nam na Polsce, nie ma okazji do wykazania się patriotyczną postawą… Czy na pewno? Patriotyzm XXI w. nie wymaga od nas uczestnictwa w powstaniach. Uczciwe i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków – nauki, pracy zawodowej, rozwoju zainteresowań, kultywowania polskich zwyczajów, rozwoju rodzimej kultury, znajomości zakątków naszej ojczyzny, poczucia dumy z bycia Polakiem… wszystko to składa się na nasz patriotyzm. Roman Dmowski, jeden z twórców odrodzonej Polski, napisał kiedyś: Jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. W dniu szczególnym dla nas Polaków, składam Państwu najserdeczniejsze życzenia bycia razem, ponad podziałami, w zdrowiu, spokoju, z dużą dawką empatii do drugiego człowieka. Miłego świętowania!

 

Hanna Babikowska
Dyrektor LO

Życzenia