Czwartek, 21 listopada 2019.

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia

Zdrowe odżywianie, to wspaniała akcja promocyjna klasy ICp o profilu biologiczno-chemicznym. Ze względu na fakt, że coraz więcej młodych osób świadomie wybiera zdrowe odżywianie i dostrzega konieczność zmian w tym zakresie, nasi uczniowie postanowili podjąć wyzwanie budowania świadomości społecznej dotyczącej