Niedziela, 28 maja 2023.

Matematyka jest królową wszystkich nauk …

Matematyka jest królową wszystkich nauk …

Nasi uczniowie uczestniczą w niezwykłych cotygodniowych zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne. Warsztaty prowadzi wybitny matematyk  dr hab. Michał Szurek z Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas zajęć uczniowie w sposób innowacyjny realizują treści doskonalące myślenie strategiczne, planowanie i analizę matematyczną. Zajęcia są doskonałą okazją