Środa, 27 września 2023.

 

  1. Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2023/24

  • 6 września 2023 r. godz. 17.00 spotkanie z rodzicami klas IV (hala sportowa LO), godz. 18.00 zebrania klasowe z rodzicami wszystkich klas – obecni wszyscy nauczyciele: spotkania wychowawców klas pierwszych z rodzicami i przekazanie informacji organizacyjnych dla rodziców, terminarz zebrań obowiązkowych,  wybór trójek klasowych, wybory składu Rady Rodziców. Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 19.30.

  • 6 grudnia 2023 r. godz. 18.00 – zebrania klasowe z rodzicami – obecni wszyscy nauczyciele.  Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 19.30.

  • 8 maja 2024 r. godz. 18.00 – zebrania klasowe z rodzicami – poinformowanie rodziców uczniów klas  I, II i III  o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku i przewidywanej rocznej ocenie z przedmiotów i zachowania.  Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców  godz. 17.00. 

Przydział sal na zebrania: pobierz

Wychowawcy klas: pobierz


Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23:

Przewodniczącap. Renata Przybysz

Z-ca Przewodniczącejp. Agnieszka Wiśniewska

Sekretarzp. Danuta Stojko

Regulamin Rady Rodziców

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

50 89 3100 03 07 38 99 26 40 00 00 01

5. Wnioski o opinię o uczniu

W przypadku kierowania ucznia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szkoła korzysta z druków umieszczonych na stronie Poradni : https://pruszkowporadnia.pl  
POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI:
  1. DRUK:  WNIOSEK o wydanie opinii o uczniu do: Sądu Rejonowego, Policji, GOPS, innych instytucji Załącznik Nr 1: pobierz
  2. DRUK: Wniosek o wydanie opinii w związku z planowanymi badaniami diagnostycznymi w Poradni: Załącznik Nr 2: pobierz