Poniedziałek, 30 stycznia 2023.

 

WYDAWANIE DUPLIKATÓW

Uczeń może wystąpić do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu:

  •  legitymacji szkolnej – w przypadku utraty oryginału.

Absolwent może wystąpić do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu:

  • świadectwa dojrzałości – w przypadku utraty oryginału

  • świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego – w przypadku utraty oryginału.

Do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości może wystąpić jedynie absolwent, który przystąpił do tzw. starej matury ( do 2004r. włącznie ). Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. nowej matury (od 2005r.) z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do OKE w Warszawie.

Aby otrzymać duplikat ww. dokumentów, należy wypełnić jeden z następujących wniosków i złożyć w sekretariacie szkoły: