Niedziela, 20 października 2019.

 

WYDAWANIE DUPLIKATÓW

Uczeń może wystąpić do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu:
 legitymacji szkolnej
w przypadku utraty oryginału.
Absolwent może wystąpić do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu:
 świadectwa dojrzałości
 świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego
w przypadku utraty oryginału.
Do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości może wystąpić jedynie absolwent, który przystąpił do tzw. starej matury ( do 2004r. włącznie ). Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. nowej matury (od 2005r.) z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do OKE w Warszawie.
Aby otrzymać duplikat ww. dokumentów, należy wypełnić jeden z następujących wniosków i złożyć w sekretariacie szkoły: