Niedziela, 10 grudnia 2023.

 

WYDAWANIE DUPLIKATÓW

Uczeń może wystąpić do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w przypadku utraty oryginału.

Absolwent może wystąpić do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu:
 świadectwa dojrzałości
 świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego
w przypadku utraty oryginału.

Do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości może wystąpić jedynie absolwent, który przystąpił do tzw. starej matury (do 2004r. włącznie). Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. nowej matury (od 2005r.) z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do OKE w Warszawie.

Aby otrzymać duplikat ww. dokumentów, należy wypełnić jeden z następujących wniosków i złożyć w sekretariacie szkoły: