Niedziela, 10 grudnia 2023.

Serdecznie zachęcamy rodziców oraz uczniów naszego liceum do korzystania z usługi elektronicznego dziennika prowadzonego przez naszą szkołę.

Logując się na stronie dziennika, można śledzić na bieżąco obecności, oceny dziecka z poszczególnych przedmiotów oraz nawiązać szybki kontakt z wychowawcą i każdym nauczycielem poprzez skrzynkę pocztową.

Zaloguj się do dziennika i sprawdź jak działa.

Zapraszamy!

W celu uzyskania danych do logowania prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.