Piątek, 29 września 2023.

Harmonogram egzaminów sierpień 2023 r.:

matematyka 28.08.2023 r. godzina 09.00

chemia – 28.08.2023 r. godzina 09.00

biologia – 29.08.2023r. godzina 09.00

polski 30.08.2023 r. godzina 08.00

Egzamin poprawkowy z każdego przedmiotu składa się z części pisemnej i ustnej.