Niedziela, 10 grudnia 2023.

Rekrutacja 2023

Klasa Przedmioty punktowane
w procesie rekrutacyjnym
Przedmioty realizowane
w wymiarze rozszerzonym
Języki obce realizowane
A– Architektoniczna

(dwujęzyczna)

język polski, matematyka, j.angielski oraz historia język polski lub historia,

matematyka

język francuski/ język niemiecki
B– Informatyczna język polski, matematyka, informatyka oraz język angielski informatyka, język angielski, matematyka język rosyjski/ język niemiecki
C– Biologiczno-chemiczna
(dwujęzyczna/bez dwujęzyczności)
język polski, matematyka, chemia oraz biologia

 

matematyka, chemia, biologia język rosyjski/ język niemiecki
D– Matematyczno-fizyczna

(dwujęzyczna)

język polski, matematyka, fizyka oraz geografia

 

matematyka, fizyka lub geografia język hiszpański/ język niemiecki
E– Międzynarodowa (dwujęzyczna) język polski, matematyka, język angielski oraz jeden z 4 przedmiotów: biologia, fizyka, geografia lub chemia język angielski, matematyka język francuski/ język niemiecki

 

Główne terminy rekrutacji

 • Od 15 maja 2023 r.  do 19 czerwca 2023 r.  do godz. 15.00 (kandydaci do oddziałów dwujęzycznych od 15 maja 2023 r.  do 29 maja 2023 r.  do godz. 15.00) składanie podania w formie elektronicznej (https://rekrutacja.lopiastow.pl/)

Uwaga! Szkoła prowadzi własną rekrutację elektroniczną!

 • 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego. Godziny przeprowadzenia sprawdzianu podamy do 1 VI 2023 r.. (zobacz ogłoszenie)

Uwaga! Sprawdziany do klas dwujęzycznych przeprowadzone będą z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Prosimy kandydatów do klas dwujęzycznych o zachowywanie wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych analogicznie, jak na Egzaminie Ósmoklasisty. 

Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A i przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej.

 • do 14 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego

 • 26 czerwca 2023 r.  godz. 9.00 dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie (z przyczyn niezależnych od siebie)

 • 30 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, którzy przystąpili do sprawdzianu w drugim terminie

 • od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 • 21 lipca 2023 r. – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 • od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r.  do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego(jeśli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku)

 • 27 lipca 2023 r. – do godz. 15.00 podanie do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

O naszej szkole

Realizacja przebudowy szkołyNasze sale:

 • przestronne (ponad 6.5 tyś. mpowierzchni dydaktycznej)
 • wykonane wyłącznie z materiałów ekologicznych
 • dostosowane do najwyższych standardów wymagań w zakresie wentylacji i zarządzania energią (z odzyskiem ciepła i filtracją napływającego powietrza z zewnątrz)
 • ogrzewane przez źródła geotermalne
 • z ekologicznym poborem energii elektrycznej wykorzystującym ogniwa fotowoltaiczne
 • doskonale wyciszone i sprzyjające komfortowi pracy
 • z profesjonalnym zapleczem sportowym

Serdecznie zapraszamy!