Sobota, 22 stycznia 2022.

 

Rekrutacja 2021:

O naszej szkole

Jak wyglądała realizacja:

 

Nasze sale:

 • przestronne (ponad 6.5 tyś. mpowierzchni dydaktycznej),

 • wykonane wyłącznie z materiałów ekologicznych,

 • dostosowane do najwyższych standardów wymagań w zakresie wentylacji i zarządzania energią(z odzyskiem ciepła i filtracją napływającego powietrza z zewnątrz),

 • ogrzewane przez źródła geotermalne,

 • z ekologicznym poborem energii elektrycznej wykorzystującym ogniwa fotowoltaiczne,

 • doskonale wyciszone i sprzyjające komfortowi pracy,

 • z profesjonalnym zapleczem sportowym:

 

 Uwaga!

 • Od kwietnia 2021 r. oferujemy naszym uczniom nowe, profesjonalne boisko zewnętrzne;

 • Do naszej dyspozycji udostępniona została ostatnia część inwestycji, z kolejnymi nowoczesnymi salami dydaktycznymi,  przestronnymi szatniami wyposażonymi w szafki uczniowskie i pomieszczenia do odpoczynku międzylekcyjnego dla naszej młodzieży.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/22:

 

 • Od 17 maja 2021 r.  do 21 czerwca 2021 r.  do godz. 15.00 (kandydaci do oddziałów dwujęzycznych od 17 maja 2021 r.  do 31 maja 2021 r.  do godz. 15.00) składanie podania;

Uwaga! Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej!

 •  10 czerwca 2021 r. godz. 15.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;

 

Uwaga! Sprawdziany do klas dwujęzycznych przeprowadzone będą z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Prosimy kandydatów do klas dwujęzycznych o zachowywanie wszelkich procedur bezpieczeństwa wymaganych analogicznie, jak na Egzaminie Ósmoklasisty.  Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A i przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej.

 

 

 • do 17 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;

 • 7 lipca 2021 r.  godz. 9.00 dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie (z przyczyn niezależnych od siebie);

 • 9 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy przystąpili do sprawdzianu w drugim terminie;

 

 • od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

 • 22 lipca 2021 r. – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.  do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego(jeśli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku);

 

 • 2 sierpnia 2021 r. – do godz. 14.00 podanie do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

Od 28 lutego 2017 r.  jesteśmy szkołą z oddziałami dwujęzycznymi!