Sobota, 04 lipca 2020.
  • Terminy konsultacji w roku szkolnym 2019/20 pobierz
  • Terminy konsultacji w czasie zdalnego nauczania, realizowane od  25 III  2020 r. pobierz
  • Wykaz Kadry Pedagogicznej:

 

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot nauczany
1 Hanna Babikowska Dyrektor szkoły
2 Katarzyna Tokaj-Stępniewska nauczyciel języka angielskiego
3 Magdalena Fronc nauczyciel języka angielskiego
4 Jolanta Gąsiewska nauczyciel języka polskiego i etyki

wychowawca klasy II A

5 Grażyna Bogucka nauczyciel języka polskiego i WoK-u
6 Robert Nadolny nauczyciel WF
7 Aneta Czyż nauczyciel geografii
8 Małgorzata Janowska Wicedyrektor

nauczyciel języka rosyjskiego

9 Wojczakowski Janusz nauczyciel języka polskiego i filozofii
10 Beata Czaja-Górowska nauczyciel przyrody i biologii
11 Monika Kwatek nauczyciel matematyki

wychowawca klasy III BD

12

 

Wioletta Mamcarz

 

nauczyciel historii i WoS

wychowawca klasy IAg

13 Ewa Krzemińska nauczyciel bibliotekarz
14 Anna Mizeracka pedagog szkolny

wychowawca klasy IIIA

15

 

Dorota Polit

 

nauczyciel języka niemieckiego

wychowawca klasy IDg

16 Joanna Piliszek nauczyciel fizyki
17

 

Monika Skóra

 

nauczyciel chemii

wychowawca klasy ICp

18 Teresa Zwolińska nauczyciel matematyki

wychowawca klasy IID

19 Ks. Jacek Grucela SDS nauczyciel religii
20

 

Lukowski Tomasz

 

nauczyciel WF

wychowawca klasy ICg

21

22

23

24

25

26

 

27

28

29

 

30

31

 

32

33

34

35

36

37

 

38

 

39

 

40

41

42

43

44

Jan Kalinowski

Rafał Gołąbek

Monika Szuplewska

Beata Cechelt

Anna Kowalska

Anna Gorczyńska

 

Łukasz Szymański

Franciszek Malczewski

Ilona Kowalczyk

 

Maciejak Justyna

Błaziak  Marta

 

Katarzyna Gilewska

Paweł Jarosz

Zawadzka Anna

Szwed Mateusz

Tomasz Nizioł

Piotrowska Klaudia

 

Szczepanik Anna

 

Katarzyna Trendak

 

Ks. Mateusz Tomasiak SDS

Artur Baranowski

Małgorzata Szuk – Bernaciak

Iwona Grabowska-Żurek

Sylwia Mrozowska

nauczyciel EdB

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel WF

nauczyciel PP i prawa

nauczyciel języka francuskiego

nauczyciel matematyki i języka angielskiego

wychowawca klasy IIIC

nauczyciel informatyki i programowania

nauczyciel historii i WoS

nauczyciel matematyki

wychowawca klasy IIBC

psycholog

nauczyciel języka angielskiego

wychowawca klasy IBp

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel historii i WoS

nauczyciel języka łacińskiego

nauczyciel WF

nauczyciel informatyki

nauczyciel języka angielskiego

wychowawca klasy IAp

nauczyciel matematyki

wychowawca klasy IDp

nauczyciel języka polskiego

wychowawca klasy IEp

nauczyciel religii

nauczyciel biologii

nauczyciel języka niemieckiego

nauczyciel języka rosyjskiego

nauczyciel matematyki