Wtorek, 18 czerwca 2019. Do końca roku szkolnego pozostało 2 dni.
Lp. Imię i nazwisko Przedmiot nauczany
1 Hanna Babikowska Dyrektor szkoły
2 Katarzyna Tokaj-Stępniewska nauczyciel języka angielskiego
3 Magdalena Fronc nauczyciel języka angielskiego
4 Jolanta Gąsiewska nauczyciel języka polskiego i etyki

wychowawca klasy I A

5 Grażyna Bogucka nauczyciel języka polskiego
6 Arkadiusz Pajdosz nauczyciel programowania i WF
7 Aneta Czyż nauczyciel geografii
8 Małgorzata Janowska Wicedyrektor

nauczyciel języka rosyjskiego

9 Agnieszka Żwirska nauczyciel WoK
10

11

Marta Jakubczak

Bartoszewicz Katarzyna

nauczyciel biologii

nauczyciel przyrody

12 Monika Kwatek nauczyciel matematyki

wychowawca klasy II BD

13 Wioletta Mamcarz nauczyciel historii i WoS

wychowawca klasy IIIA

14 Ewa Krzemińska nauczyciel bibliotekarz
15 Anna Mizeracka pedagog szkolny

wychowawca klasy IIA

16 Dorota Polit nauczyciel języka niemieckiego
17 Joanna Piliszek nauczyciel fizyki
18 Monika Skóra nauczyciel chemii
19 Teresa Zwolińska nauczyciel matematyki

wychowawca klasy ID

20 ks. Jacek Grucela nauczyciel religii
21. Krystyna Zaprawa nauczyciel wychowania fizycznego

wychowawca klasy IIIB

22

23

 

24

25

 

26

27

28

 

29

30

31

 

32

33

34

35

36

 

Tomasz Kantor

Rafał Gołąbek

 

Monika Szuplewska

Barbara Sobolewska

 

Denys Ostrownoy

Anna Kowalska

Anna Gorczyńska

 

Łukasz Szymański

Aleksandra Bożek

Ilona Kowalczyk

 

Krzysztof Cecelski

Katarzyna Bolesta-Siwek

Katarzyna Gilewska

Paweł Jarosz

Ekes Karolina

nauczyciel EdB

nauczyciel języka angielskiego

wychowawca klasy IIICD

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel PP i prawa

 

chór szkolny

nauczyciel języka francuskiego

nauczyciel matematyki i języka angielskiego

wychowawca klasy IIC

nauczyciel informatyki i programowania

nauczyciel historii i WoS

nauczyciel matematyki

wychowawca klasy IBC

nauczyciel grafiki komputerowej

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel historii i WoS

nauczyciel języka łacińskiego