Czwartek, 25 lutego 2021.

Wykaz Kadry Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/21:

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot nauczany
1 mgr Hanna Babikowska Dyrektor szkoły
2 mgr Katarzyna Dobrzyńska nauczyciel biologii w języku angielskim
3 mgr Katarzyna Sperkowska nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka angielskiego dwujęzycznego
4 mgr Jolanta Gąsiewska nauczyciel języka polskiego
wychowawca klasy III A
5 dr Katarzyna Drozd nauczyciel języka polskiego
6 mgr Robert Nadolny nauczyciel WF
7 mgr Aneta Czyż-Pachołek nauczyciel geografii
8 mgr Małgorzata Janowska Wicedyrektor
nauczyciel języka rosyjskiego
nauczyciel języka francuskiego
9 mgr Mateusz Mularczyk nauczyciel muzyki
10 mgr Beata Czaja-Górowska nauczyciel przyrody i biologii
11 mgr Monika Kwatek nauczyciel matematyki
12 mgr Wioletta Mamcarz nauczyciel historii i WoS
wychowawca klasy IIAg
13 mgr Ewa Krzemińska nauczyciel bibliotekarz
14 mgr Anna Mizeracka pedagog szkolny
wychowawca klasy IC
15 mgr Dorota Polit nauczyciel języka niemieckiego
wychowawca klasy IIDg
16 mgr inż. Joanna Piliszek nauczyciel fizyki
wychowawca klasy ID
17 mgr inż. Monika Skóra nauczyciel chemii
wychowawca klasy IICp
18 mgr inż. Teresa Zwolińska nauczyciel matematyki
wychowawca klasy IIID
19 Ks. Daniel Jamroży SDS nauczyciel religii
20 mgr Tomasz Lukowski nauczyciel WF
wychowawca klasy IICg
21 dr Jan Kalinowski nauczyciel EdB
22 dr Rafał Gołąbek nauczyciel języka angielskiego
23 mgr Monika Szuplewska nauczyciel WF
24 dr Anna Nakonieczna nauczyciel fizyki w języku angielskim
25 mgr inż. Anna Gorczyńska nauczyciel języka angielskiego dwujęzycznego
nauczyciel matematyki dwujęzycznej
26 mgr inż. Łukasz Szymański nauczyciel informatyki i programowania
27 mgr Franciszek Malczewski nauczyciel historii i WOS
wychowawca klasy IA
28 mgr Ilona Kowalczyk nauczyciel matematyki
wychowawca klasy IIIBC
29 mgr Marta Błaziak nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka angielskiego dwujęzycznego
wychowawca klasy IIBp
31 mgr Katarzyna Gilewska nauczyciel języka polskiego
32 mgr Paweł Jarosz nauczyciel historii, PP i WoS
33 mgr Anna Zawadzka nauczyciel języka łacińskiego
34 mgr Mateusz Szwed nauczyciel WF
wychowawca klasy IBp
35 mgr inż. Tomasz Nizioł nauczyciel informatyki
36

 

mgr Klaudia Piotrowska

 

nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka angielskiego dwujęzycznego

nauczyciel geografii w języku angielskim
wychowawca klasy IIAp

37 mgr Anna Szczepanik nauczyciel matematyki
wychowawca klasy IIDp
38 mgr Katarzyna Trendak nauczyciel języka polskiego
wychowawca klasy IIEp
39 Ks. Karol Koszyl SDS nauczyciel religii
40 dr Artur Baranowski koordynator projektów Erasmus +, nauczyciel Clil w biologii
41 dr Małgorzata Szuk – Bernaciak nauczyciel języka niemieckiego
42 mgr Iwona Grabowska-Żurek nauczyciel języka rosyjskiego
43 mgr Sylwia Mrozowska nauczyciel matematyki
44 dr Katarzyna Rucińska nauczyciel chemii w j. angielskim
45 prof. dr hab. Krzysztof Staliński nauczyciel chemii w j. angielskim
46 mgr Katarzyna Tokaj-Stępniewska nauczyciel języka angielskiego
47 mgr Monika Zamolska nauczyciel biologii
48

 

mgr Katarzyna Bolesta-Siwek

 

koordynator International Baccalaureate