Poniedziałek, 30 stycznia 2023.
  • W rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych wszystkich kandydatów obowiązuje egzamin z kompetencji językowych, który będzie przeprowadzany zgodnie z terminami ogłoszonymi przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty ( przewidywany termin – czerwiec 2023 r.);

  • Zakres materiału na egzamin kompetencji językowych z j. angielskiego pobierz