Czwartek, 01 czerwca 2023.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie

ul. 11 Listopada 2A, 05-820 Piastów

tel.: 22-723-65-06

 

38 1240 6380 1111 0010 7471 2361

  • Numer rachunku bankowego dla wpłat na konto Rady Rodziców:

50 89 3100 03 07 38 99 26 40 00 00 01