Czwartek, 01 czerwca 2023.

„LEGIONY PIŁSUDSKIEGO W XXI WIEKU”

POWR.03.01.00-00-T104/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Zrealizowany w naszym LO projekt „Legiony Piłsudskiego w XXI w.”, obejmował:

szkolenia rozwijające sztukę skutecznej komunikacji  ( negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów, przywództwo i budowanie zespołów do współpracy)

 radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

zajęcia dla uczniów z j. angielskiego

Uczestnicy projektu mieli szansę rozwinąć i udoskonalić swoje umiejętności komunikacji i budowania relacji zarówno z rówieśnikami jak i z dorosłymi. Opanowali sztukę prowadzenia, na pozór trudnych, rozmów kiedy każdy z rozmówców ma inne zdanie i inny cel do osiągnięcia. W cyklu warsztatów z zakresu mediacji i negocjacji zdobyli kompetencje, które pozwalają im skutecznie budować współpracę w swoim środowisku szkolnym i domowym a przede wszystkim doskonalić umiejętności związane z pracą zespołową i budowaniem zespołów w przyszłej pracy zawodowej.Uczestnicy dowiedzieli się również jak zostać skutecznym przywódcą grupy i jak rozwijać u siebie cechy lidera.

Część zajęć, w uzgodnieniu ze szkołą, była prowadzona online z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT m.in. gier zespołowych.

Dodatkowym atutem szkolenia była możliwość bezpłatnego wykonania uznanego na całym świecie testu Gallupa, który pozwala w profesjonalny sposób określić swoje dominujące talenty oraz poznać najwłaściwsze sposoby ich rozwoju i wykorzystania w praktyce np. przy wyborze kierunku studiów i planowaniu przyszłej kariery zawodowej. Koncentracja na talentach osobistych i budowanie na nich swoich mocnych stron jest w/g Gallupa najwłaściwsze, jeśli chce się osiągać wybitne sukcesy i rozwijać swój naturalny potencjał.

Uczelnia WSBIO specjalizująca się w tematyce bezpieczeństwa i ochrony przygotowała dla uczestników kurs dotyczący rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, co jest przydatne w wielu sytuacjach życiowych.

Udział w projekcie był bezpłatny!