Niedziela, 26 czerwca 2022.

Matura 2022:

 

  • Absolwent obowiązkowo przystępuje do trzech egzaminów w części pisemnej.

  1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

  2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

  3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)

  • Absolwent przystępuje do egzaminów w części pisemnej – z wybranych przedmiotów dodatkowych(na poziomie rozszerzonym)

  • Absolwent może przystąpić(nieobowiązkowo) do egzaminów w części ustnej – dla osób, którym wynik z części ustnej jest konieczny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą:‎

  1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎

  2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

  • Do pobrania:

Deklaracja A przystąpienia do egzaminu maturalnego maj 2022

Informatory 2022

Arkusze

Harmonogram Matury 2022

Dostosowania Matura 2022

Przybory Matura 2022

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Matury 2022

Matura 2021

Karty wzorów: matematyka, fizyka, biologia i chemia – egzamin w nowej formuje

Wzory: matematyka, fizyka, chemia – egzamin w starej formuje

Film informacyjny o egzaminie maturalnym.

Arkusze 2019
Arkusze 2018
Arkusze 2017
Arkusze 2016
Arkusze 2015
Arkusze z lat 2005-2017
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia      2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
Zbiór informatorów

Informatory maturalne z języka angielskiego