Środa, 30 września 2020.

Matura 2021

 

Do jakich egzaminów absolwent liceum musi przystąpić?

 

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

  1. dwóch egzaminów w części ustnej ‎

  2. czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

  1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎

  2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

  1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

  2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

  3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

  4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

 


Informatory maturalne z języka angielskiego

Matura 2020