Środa, 30 września 2020.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie uczestniczy w realizacji wielu projektów międzynarodowych o zasięgu europejskim i światowym. Projekty mają za zadanie poszerzać horyzonty uczniów liceum, wzmacniać realizację nauczana przedmiotów ogólnokształcących w języku angielskim i wspierać ogólny proces dydaktyczny realizowany w LO.

   
  Od kilkudziesięciu lat obserwujemy na świecie gwałtownie przyspieszający proces globalizacji, który ma wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Pod jego wpływem tworzone są nowe zależności pomiędzy przedsiębiorstwami, państwami  i społeczeństwami. W naszej rzeczywistości nie jest możliwe prowadzenie jakiejkolwiek działalności produkcyjnej, która przynajmniej pośrednio nie byłaby powiązana z rynkami zagranicznymi. Jej istnienie ma znaczące konsekwencje dla pojedynczych ludzi i całych społeczeństw w odległych nawet częściach globu. Dla wszystkich sektorów naszej gospodarki  niezwykle ważne są międzynarodowe rynki zbytu, transakcje finanse, działania konkurencji, nowe technologie, badania, style życia, regulacje prawne i wiele innych. Widząc nieuchronność  rozwoju sieci takich zależności, społeczność piastowskiego liceum już na poziomie szkoły średniej wspomaga swoich uczniów w tworzeniu własnych relacji międzynarodowych z rówieśnikami reprezentującymi inne narodowości i kultury.

 

 

 

·         Wymiana polsko-niemiecka młodzieży

 

   Jednym z takich działań jest wymiana międzynarodowa.  Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie  od dwóch lat realizuje projekt międzynarodowej wymiany młodzieży.  W dniach 24 listopada – 01 grudnia  2018r. społeczność LO po raz kolejny gościła młodzież z zaprzyjaźnionej  szkoły Tellkampfschule  w Hannoverze. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania  była „Międzynarodowa przyjaźń – nasze wspólne zainteresowania”.
Wymiana uczniowska pomiędzy szkołami po raz kolejny  zaowocowała wieloma wspaniałymi relacjami koleżeńskimi. Również  bardzo bogaty program przełożył  się na duże zaangażowanie uczniów w cały projekt i wspomagał doskonalenie komunikacji zarówno w języku niemieckim,  jak  i angielskim. Wspaniałemu podnoszeniu umiejętności językowych służyła też integracja i wielogodzinne rozmowy z zaproszonymi gośćmi podczas pobytu w rodzinach uczniów z liceum, które uczestniczyły w wymianie. Poza doskonaleniem umiejętności językowych i powstawaniem wspaniałych przyjaźni, mamy ważny cel poznawczy projektu, realizowany przez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Przykładem tego był wyjazd na Niewidzialną Wystawę w Warszawie. Ta interaktywna podróż w niewidzialny świat, pokazała, jak można radzić sobie w codziennych sytuacjach wyłącznie za pomocą zmysłu węchu i równowagi.
Podczas realizacji wymiany goście w asyście licealistów  poznawali historię Warszawy. Była to doskonała  okazja do zapoznania niemieckiej młodzieży z niezwykłą historią stolicy Polski. Uczniowie zmierzyli się z wieloma trudnymi fragmentami naszej wspólnej historii. Prezentowano odtwarzane i zachowane skarby naszej architektury, czego wspaniałym przykładem było poznawanie Łazienek Królewskich i letniej rezydencji Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przedstawiono gościom wiele oświeceniowych idei które panowały w ówczesnej Europie. Innym przykładem było poznawanie perły polskiego baroku – Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Przepiękne wyposażenie pałacu, prawdziwa historia i autentyczne pamiątki wywarły na gościach niesamowite wrażenie. Jednak jednym   z  najbardziej ciekawych miejsc dla uczniów z Hannoveru  okazał się Grób Nieznanego Żołnierza i jego tło historyczne.
Niezwykle ważnym i rozbudowanym elementem wizyty były spotkania pod znakiem nauk przyrodniczych. W ramach tych działań młodzież zgłębiała wspólnie tajniki nauk ścisłych. Zaawansowane technologie i multimedia  Centrum Nauki Kopernik z pewnością pomogły rozbudzić uczniowskie zainteresowania. Takie panele naukowe pozwoliły wszystkim na przeniesienie się  w inny wymiar, w świat naukowych tajemnic. Podczas spotkań było wiele elementów, które integrowały osoby biorące udział  w wymianie. Organizowano wspólne spotkania sportowe, w których nie brakowało rywalizacji międzynarodowej. Odbywały się mecze piłki nożnej, unihokeja i tenisa stołowego. Były oczywiście emocje, zacięta rywalizacja, ale też mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. Wizytą na Stadionie PGE Narodowy przypomniano Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012, gdzie zapoznano uczniów z jego historią  i pięknymi wnętrzami. Piastowska młodzież mogła pochwalić się światowej sławy polskimi piłkarzami, którzy niejednokrotnie reprezentują też kluby niemieckie.
W godzinach popołudniowych uczniowie mieli okazję do wspólnych spotkań w domach goszczących rodzin czy wspólnych wyjść do kręgielni, by spędzić miłe chwile razem …tu w Polsce.
Bardzo ważnym elementem takiej wymiany jest wspólne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych. Można wtedy poznać różnice pomiędzy polskim i niemieckim systemem edukacji. W niestandardowy sposób nabyć wielu nowych kompetencji. Do najczęściej realizowanych zajęć należały lekcje angielskojęzyczne w przedmiotów przyrodniczych  i oczywiście wspólne zajęcia z języka angielskiego. Na tych ostatnich rozbudzono młodzieńczą wyobraźnię dzięki muzycznemu quizowi wiedzy o artystach pochodzących z Polski, Niemiec i USA, bądź Wielkiej Brytanii. Rywalizacja muzyczna przyniosła wiele nieoczekiwanych zwrotów, a uczniowie poznali także swoje gusta muzyczne, wszystko to w miłej i międzynarodowej atmosferze. Była okazja do wspólnego wykonywania doświadczeń, formułowania obserwacji i wniosków. Zrealizowano wiele zajęć integracyjnych, dzięki którym młodzież mogła się wzajemnie poznać, zaprezentować swoje zainteresowania oraz porozmawiać bez używania języka ojczystego. Była też możliwość  rywalizacji, podczas organizacji różnych zagadek i quizów. Nie zabrakło również okazji do podsumowania projektu. Wykonywano wspólne plakaty i omówiono program rewizyty  w marcu 2018r. Licealiści z Piastowa z niecierpliwością czekają już na ten wyjazd, gdyż wezmą udział w międzynarodowym projekcie tzw.:  Europawoche. Będzie to spotkanie około 180 młodych osób z różnych krajów m.in. z Hiszpanii, ze Szwecji, z Francji, Litwy, Łotwy  itp.  W tym czasie będą realizować wiele wspólnych projektów, współpracując  w gronie międzynarodowym.
Na wyjazd młodzież będzie się gruntownie przygotowywać, gdyż każda z grup ma  za zadanie przedstawić swój kraj w różnoraki sposób – poprzez taniec, piosenkę itp. A my Polacy mamy się czym pochwalić, ponieważ jesteśmy bardzo dumni z naszego wolnego  już od 100 lat kraju. Reprezentacja piastowskiego liceum już teraz intensywnie myśli o  promocji naszej ojczyzny w czasie spotkania z młodzieżą reprezentującą inne państwa.

 

 

 

 

  • Wymiana z Ikšķiles vidusskola na Łotwie.

 

   Kolejnym elementem współpracy międzynarodowej realizowanym w piastowskim LO jest współpraca z Ikšķiles vidusskola na Łotwie.  Liceum rozpoczęło serię video-konferencji z tą zaprzyjaźnioną szkołą łotewską, która analogicznie do Piastowa, mieści się na przedmieściach stolicy Łotwy, Rygi. Na lekcjach angielskiego uczniowie poznają się wzajemnie, rozmawiają o swoich zainteresowaniach i szkole do której uczęszczają. Po przełamaniu lodów i zapoznaniu się z rówieśnikami, grupy uczniów z LO przygotowały interaktywne quizy wiedzy o naszym kraju z użyciem nowoczesnych technologii (programy Kahoot i Quizziz). W trakcie gry sprawdzano m.in. czy koledzy z Ikskile wiedzą kiedy Polska odzyskała swoją niepodległość oraz czy potrafią wymienić kolory polskiej flagi. W najbliższym czasie uczniowie łotewscy obiecali przedstawić krótki film o życiu nastolatków na Łotwie, ich pasjach i hobby. Film zostanie wykonany i udostępniony w sieci specjalnie na potrzeby  projektu. Już w bieżącym roku szkolnym szkoła przygotowuje rozszerzenie współpracy  o wymianę międzynarodową z poznaną na konferencjach młodzieżą.

 

 

 
Miło nam poinformować, że nasza współpraca ze szkołą łotewską zdobyła status oficjalnego projektu na europejskiej platformie edukacyjnej e-twinning. Ten anglojęzyczny projekt prowadzony w piastowskim liceum zatytułowany Paths into the Future: Cooperating, Learning, Sharing “Ścieżki w stronę przyszłości: współpraca, nauka, dzielenie się wiedzą”, otrzymał oficjalny certyfikat jakości  tzw. „E-twinning label”.
 

Zobacz certyfikat

 

Obecnie ealizujemy kolejny element współpracy międzynarodowej. Grupa 13 uczniów liceum w Ikšķiles Vidusskola na Łotwie odwiedziło nasze LO.  Liceum rozpoczęło już wcześniej serię video-konferencji z tą zaprzyjaźnioną szkołą łotewską, która analogicznie do Piastowa, mieści się na przedmieściach stolicy Łotwy, Rygi. Podczas spotkań uczniowie poznają się wzajemnie, rozmawiają o swoich zainteresowaniach i szkole do której uczęszczają. Nasza szkoła przygotowywała od wielu tygodni rozszerzenie współpracy  o wymianę międzynarodową z młodzieżą z partnerskiej szkoły.

·         Projekt Lattitude

 

    LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza od tego roku szkolnego rozpoczyna realizację projektu Lattitude. W ramach międzynarodowej współpracy młodzieży nawiązano kontakt z organizacją charytatywną  Latitude Global Volunteering, propagującą wolontariat wśród 17-25 latków w krajach anglojęzycznych wybierających Polskę i polskie szkoły jako cel swojej podróży. Młodzi ludzie po ukończeniu szkoły średniej w Australii bądź Nowej Zelandii, a przed rozpoczęciem studiów, wspierają uczniów w nauce języka angielskiego. Już w marcu 2019r. pierwsi goście rozpoczną wspólną realizację zajęć w piastowskim liceum.  Dzięki uczestnictwie w projekcie uczniowie liceum będą mogli zdobyć nowe umiejętności  i doświadczenie, poznać kulturę naszych gości i zmierzyć się z odmiennym stylem życia. Będzie to też okazja do poznania i wdrożenia nowych innowacyjnych metod nauczania, które już sprawdziły  się w kraju zaproszonych gości. Liczymy, że młodzież z Piastowa nie tylko wzbogaci swoją wiedzę, ale też nawiąże wieloletnie przyjaźnie z zaproszonymi wolontariuszami, a projekt ten będzie odtąd cyklicznie realizowany w piastowskim liceum.

 

 

 

 

·         Międzynarodowy projekt we współpracy z WBNŚ i WNP UKSW

 

Liceum w Piastowie od kilku lat intensywnie współpracuje z Warszawskimi uczelniami wyższymi. Jednym z wielu efektów takiej współpracy jest realizacja międzynarodowych projektów uatrakcyjniających proces dydaktyczny dla uczniów piastowskiego LO.
    Polskim koordynatorem najnowszego projektu jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku we współpracy z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W projekcie uczestniczą partnerzy z Danii (koordynator międzynarodowy), Włoch, Islandii, Hiszpanii oraz Słowenii.
Głównym celem projektu jest odpowiednie i skuteczne nakierowanie uczniów uczących się i nadających bieg swojemu procesowi kształcenia. Działania projektowe będą odbywać się w środowisku naturalnym uczniów tj. w 10 szkołach partnerskich w całej Europie. Testowane będą nowe narzędzia i strategie uczenia się oparte na wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Zostanie również wypracowana nowa metodyka kształcenia w tym zakresie. We wszystkie działania zostaną włączeni bezpośrednio nauczyciele akademiccy, naukowcy, eksperci, nauczyciele i uczniowie szkół średnich oraz studenci.

 

W dniach 6 -7 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie robocze międzynarodowego zespołu projektowego w Rosklide, Dania. Uniwersytet Absalon jest koordynatorem całego przedsięwzięcia. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu z Islandii, Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Danii i Polski. W skład polskiego zespołu wchodzili przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, Wydziału Nauk Pedagogicznych, Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, koordynatora projektu na UKSW.
Dwa dni intensywnej pracy, licznych dyskusji, wielu pytań podczas paneli tematycznych pozwoliły nam uszczegółowić zakresy odpowiedzialności poszczególnych grup projektowych i partnerskich oraz ustalić harmonogram zadań. Ponadto takie spotkanie dało możliwość wzajemnego poznania się wszystkich partnerów, a także nawiązania przyjacielskich i otwartych relacji, które bardzo pozytywnie wpłynęły na bieżące prace projektowe.
Przed piastowskimi licealistami kolejny etap projektu, który będzie trwał 4 miesiące. Jednym  z zadań jakiego podejmą się, będzie próba dobrania i przetestowania narzędzi w celu stworzenia profilu ucznia w interesującej ich problematyce. Następnie będą poszukiwane obszary, w których uczeń obserwuje swoje zaangażowanie i w których chętnie podejmuje naukę. Młodzież z Piastowa i inne grupy partnerów z Europy, wypracują swoje indywidualne rozwiązania dopasowane do lokalnej problematyki szkoły. Wspólnie, na kolejnym spotkaniu w Słowenii pod koniec kwietnia będą „ścierać” się   poglądy i wstępne wyniki, aby stworzyć jedną wspólną charakterystykę profilu ucznia. Ponadto w projekcie trwają prace nad powstającymi artykułami naukowymi, a także prace koncepcyjne będące podstawą kolejnych projektów. Projekt potrwa 24 miesiące do sierpnia 2020 roku, a już w przyszłym roku planowane jest spotkanie wszystkich partnerów w Polsce.