Poniedziałek, 20 marca 2023.

 

Nabór na stanowisko: Woźna

 

Zakres obowiązków:

1. Dbałość o utrzymanie czystości na terenie szkoły w budynku i na zewnątrz.

2. Codzienne sprzątanie pomieszczeń na wyznaczonym terenie obejmuje: – wietrzenie pomieszczeń – zamiatanie i mycie podłóg, wycieranie kurzu ze sprzętów mebli, kaloryferów i parapetów – podlewanie i pielęgnowanie kwiatów – mycie tablic – usuwanie kurzu gromadzącego się w rogach ścian i sufitu – wynoszenie śmieci, utrzymywanie w czystości koszy na śmieci – czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i podłogi w łazience po każdej przerwie, utrzymywanie w czystości luster, podłóg, ścian i lamperii oraz podajników i koszy w toaletach, – systematyczne uzupełniania mydła, papieru toaletowego i ręczników w podajnikach, systematyczne czyszczenie szyb w drzwiach , utrzymywanie w czystości podestów, schodów i poręczy (kilkukrotne w ciągu dnia ich zamiatanie i mycie w miarę potrzeby)

3. Sprzątanie okresowe (ferie, wakacje itp.): – usuwanie kurzu ze ścian, sufitów, kaloryferów (zdejmowanie osłon) – wyszorowanie biurek, ławek, krzeseł, szafek i innych sprzętów , mycie okien.

4. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń.

5. Informowanie przełożonych o wszelkiego rodzajach zauważonych uszkodzeniach sprzętu i instalacji.

6. Wykazywanie zainteresowania osobami postronnymi wchodzącymi i przebywającymi na terenie szkoły: – pytanie ich w jakiej sprawie przyszły i czy wpisały się do odpowiedniego zeszytu – zwracanie uwagi na ich nietypowe zachowanie, wnoszenie do szkoły podejrzanych przedmiotów, np. długie przedmioty w pokrowcach, nietypowe pakunki itp. (W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, pracownik obowiązany jest natychmiast powiadomić dyrektora lub osobę zastępującą dyrektora)

Zmianowość:

dwie zmiany

Data rozpoczęcia pracy:

01.09.2022

Zawód:

woźna

Wymiar etatu:

1.0