Piątek, 29 września 2023.

Za nami cykl zajęć wspierających kompetencje naszych uczniów w zakresie innowacyjnego myślenia, budowania zespołów projektowych, samoorganizacji, podejmowania własnych inicjatyw i realizowania pomysłów biznesowych opartych na pasji. W zajęciach pt. „Praktyczna Lekcja Przedsiębiorczości” uczestniczyli wszyscy uczniowie z klas drugich i trzecich ponadpodstawowych naszej szkoły. Realizowany projekt jest największym w Polsce programem wspierania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy programu mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i nabycia kompetencji, które pozwolą im po ukończeniu szkoły na otworzenie i prowadzenie własnego biznesu.

Partnerzy realizujący projekt:

1. Instytut Kreowania Przedsiębiorczości (Startup Academy):

  • lider w generowaniu innowacji i nauczaniu przedsiębiorczości w Polsce;
  • w ciągu 7 lat przeszkolił ponad 20 000 osób, wspierając je w drodze do własnego biznesu;
  • wspiera samorządy i korporacje w generowaniu innowacji i stymulowaniu wzrostu gospodarczego w kraju i regionie.

2. Akademia Finansów i Biznesu Vistula:

  • najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia w Polsce (studenci ze100 państw);
  • należy do najważniejszych polskich instytucji działających na rzecz rozwoju nauki;
  • lider innowacyjnego kształcenia;
  • 27 lat doświadczenia na rynku; 
  • połączenie tradycji z nowoczesnymi trendami w świecie nauki.