Środa, 27 września 2023.

W naszej szkole młodzież pracuje zgodnie z wypracowanym przez całą społeczność profilem ucznia LOM. Od września br. uczniowie realizują wymagania stawiane szkołom z oddziałami IB. Jednym z takich celów jest podejmowanie inicjatyw spójnych z zadaniami, które chcielibyśmy wykonywać nabywając kolejne cenne umiejętności. Efektem prac, realizowanych z udziałem Samorządu Uczniowskiego i nauczycieli jest wspólne wypracowanie wytycznych do realizacji szkolnych inicjatyw. W kolejnych miesiącach będziemy tworzyć przedsięwzięcia zgodne z regułami obowiązującymi w danym przedziale czasowym:

  • Grudzień 2021Caring-Troskliwi

Okazują empatię, współczucie i szacunek wobec potrzeb i uczuć innych. Osobiście angażują się w służbę społeczeństwu i działają na rzecz pozytywnej zmiany w życiu innych i środowiska naturalnego.

  • Styczeń 2022Risk-takers-Podejmujący ryzyko

Podchodzą do nieznanych sytuacji i wątpliwości z odwagą i przezornością oraz samodzielnością i zapałem w odkrywaniu nowych ról, pomysłów i strategii. Są odważni i elokwentnie broną swoich przekonań.

  • Luty 2022Thinkers-Myślący

Wykazują inicjatywę, potrafią kreatywnie stosować umiejętności myślenia krytycznego, aby rozpoznawać i podchodzić do złożonych problemów oraz podejmować rozsądne, etyczne decyzje.

  • Marzec 2022Balanced-Zrównoważeni

Rozumieją, jak ważna jest równowaga intelektualna, fizyczna i emocjonalna dla osiągnięcia osobistego dobrostanu u siebie i innych.

  • Kwiecień 2022Knowledgeable-Kompetentni i wykształceni

Eksplorują koncepty, idee i problemy o lokalnym i globalnym znaczeniu (np. w trakcie projektu Erasmus). W ten sposób zdobywają dogłębną wiedzę i rozwijają zrozumienie w szerokim i zrównoważonym zakresie dyscyplin.

  • Maj 2022Inquirers -Dociekliwi, poszukujący rozwiązań

Rozwijają w sobie naturalną ciekawość. Zdobywają umiejętności niezbędne do przeprowadzenia badań, aktywnie poszukują odpowiedzi na nurtujące ich problemy oraz wykazują samodzielność w uczeniu się. Lubią się uczyć aktywnie, a zamiłowanie do nauki będzie podtrzymywane u nich przez całe życie.

  • Czerwiec 2022Reflective-Myślący i Refleksyjni

Starannie przyglądają się własnej nauce i nabieranym doświadczeniom. Są w stanie ocenić i zrozumieć swoje mocne strony i ograniczenia, aby wspierać proces uczenia oraz swój rozwój osobisty.