Poniedziałek, 09 grudnia 2019.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/20

 

 

Klasa I A – humanistyczno-prawna

 •  Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. polski, historia, WOS/j. angielski*
 • Drugi język nowożytny do wyboru: j. niemiecki/j. francuski/rosyjski*
 • Zajęcia z języka łacińskiego i prawa
Przygotowanie do podjęcia studiów na następujących kierunkach: filologia polska, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, psychologia, filozofia, kulturoznawstwo, kierunkach studiów na uczelniach pedagogicznych i artystycznych itp.

Klasa I C – biologiczno-chemiczna(Akademicka UKSW)

 

 

 • W tym profilu również oddział dwujęzyczny
 • Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, biologia, chemia/matematyka*
 • Drugi język nowożytny do wyboru: j. niemiecki/j. francuski/rosyjski*
 • Zajęcia z języka łacińskiego dla biologów
Przygotowanie do podjęcia studiów na następujących kierunkach: medycyna (wydział lekarski, stomatologia, farmacja), geologia, inżynieria środowiska, biotechnologia, biologia, chemia, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, kierunkach studiów na akademiach wychowania fizycznego, akademiach rolniczych itp. 

Klasa I D – matematyczno-fizyczna (Politechniczna WCh PW)

 • W tym profilu również oddział dwujęzyczny
 • Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: matematyka, j. angielski, fizyka/geografia*
 • Drugi język nowożytny do wyboru: j. niemiecki/j. francuski/rosyjski*
Przygotowanie do podjęcia studiów na następujących kierunkach: elektronika i telekomunikacja, matematyka, informatyka, fizyka, studia matematyczno-przyrodnicze, automatyka i robotyka, elektrotechnika, mechatronika, automatyka, robotyka i inne kierunki politechniczne.

Klasa I E – informatyczna(tylko dla absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej)

 • przedmioty realizowane w rozszerzeniu: informatyka, j. angielski, matematyka
 • Drugi język nowożytny do wyboru: j. niemiecki/j. francuski*
 • Dodatkowe godziny programowania
Przygotowanie do podjęcia studiów na następujących kierunkach: informatyka,  matematyka, telekomunikacja, studia matematyczno-przyrodnicze, automatyka i robotyka, elektrotechnika, mechatronika, automatyka, robotyka i inne kierunki politechniczne.
 (…)* – przedmiot do wyboru, realizacja w grupie min. 15 osób