Poniedziałek, 30 stycznia 2023.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący:  Tobiasz Korzybski kl. 4 C

Z-ca przewodniczącego:  Kosińska Zuzanna kl. 2D

Skarbnik:

Sekretarz: 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego pobierz

 

Opiekunowie Samorządu: Pani Profesor Monika Kwatek i Pan Profesor Franciszek Malczewski