Niedziela, 28 maja 2023.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący:   Zuzanna Kosińska

Z-ca przewodniczącego:  Aleksander Makowski

Skarbnik: Zuzanna Kurkowska

Sekretarz: Dominik Marczak

Regulamin Samorządu Uczniowskiego pobierz

Opiekunowie Samorządu: Pani Profesor Monika Kwatek i Pan Profesor Franciszek Malczewski