Sobota, 22 stycznia 2022.

 

Aktualne terminy sprawdzianu:

  •  10 czerwca 2021 r. godz. 15.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;

   

  Uwaga! Sprawdziany do klas dwujęzycznych przeprowadzone będą z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Prosimy kandydatów do klas dwujęzycznych o zachowywanie wszelkich procedur bezpieczeństwa wymaganych analogicznie, jak na Egzaminie Ósmoklasisty.  Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A i przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej.

   

   

  • do 17 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;

  • 7 lipca 2021 r.  godz. 9.00 dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie (z przyczyn niezależnych od siebie);

  • 9 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy przystąpili do sprawdzianu w drugim terminie;