Sobota, 25 stycznia 2020.

 

Na Sprawdzianie Kompetencji Językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego(zarówno absolwentów gimnazjum jak i szkoły podstawowej) w roku 2019/20 obowiązuje  następujący zakres materiału gramatycznego  z  języka angielskiego:

Zakres materiału pobierz

Abbaye de westminster Big Ben London

           Z wymagań na egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty dodane są wymagania z poziomu B1 oficjalnie zatwierdzone przez  Cambridge English (egzamin Preliminary for Schools).

Zakres słownictwa obowiązujący na Sprawdzianie Kompetencji Językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego skorelowany jest z wymaganiami do egzaminu Cambridge English Preliminary for Schools:

Zakres słownictwa pobierz

ang-slow-logo

 

Terminy sprawdzianu:

  • 27 maja godz. 15.00  – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego – dla ósmoklasistów .

    31 maja godz. 15.00  – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego – dla absolwentów gimnazjum .

Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A;

  • Do 7 czerwca do godz. 15.00 ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;

  • 24 – 27 czerwca  – dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie;

  • 28 czerwca do godz. 10.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie;