Czwartek, 09 kwietnia 2020.

 

Na Sprawdzianie Kompetencji Językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego obowiązuje  następujący zakres materiału gramatycznego  z  języka angielskiego:

Zakres materiału pobierz

Abbaye de westminster Big Ben London

           Z wymagań na egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty dodane są wymagania z poziomu B1 oficjalnie zatwierdzone przez  Cambridge English (egzamin Preliminary for Schools).

Zakres słownictwa obowiązujący na Sprawdzianie Kompetencji Językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego skorelowany jest z wymaganiami do egzaminu Cambridge English Preliminary for Schools:

Zakres słownictwa pobierz

ang-slow-logo

 

Terminy sprawdzianu:

 

  • 29 maja godz. 15.00  – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

  • Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A;

  • 10 czerwca do godz. 15.00 ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;

  • 15 czerwca  dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie(z przyczyn niezależnych od siebie);

  • 19 czerwca do godz. 15.00 ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy przystąpili do sprawdzianu w drugim terminie;