Poniedziałek, 19 kwietnia 2021.

   Uwaga! Sprawdziany do klas dwujęzycznych przeprowadzone będą z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Prosimy kandydatów do klas dwujęzycznych o zachowywanie wszelkich procedur bezpieczeństwa wymaganych podobnie, jak na Egzaminie Ósmoklasisty. Sprawdzian przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej.

Aktualne terminy sprawdzianu:

  • 25 czerwca 2020 r. godz. 15.00 przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;

Sprawdzian odbędzie się na terenie

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A;

 

  • 9 lipca 2020 r.do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;

Uwaga!

Wyniki Egzaminu do klasy dwujęzycznej pobierz (Uczniowie, którzy nie uzyskali wymaganej punktacji na egzaminie do oddziału dwujęzycznego, uczestniczą dalej w rekrutacji do klas niedwujęzycznych).

 

  •  29 lipca 2020 r. godz. 10.00 – dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie(z przyczyn niezależnych od siebie);

  • 31 lipca do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy przystąpili do sprawdzianu w drugim terminie;